Pravidlá

Pravidlá v prostredí antispamového programu, prípadne e‑mailového klienta, pomáhajú pri spracúvaní e‑mailových správ. Pravidlo sa skladá z dvoch logických častí:

1.Podmienka (napr. správa prichádzajúca z určitej adresy alebo s určitým predmetom)

2.Akcia (napr. zmazanie správy alebo jej presunutie do vopred určeného priečinka)

Množstvo a kombinácia pravidiel závisí od konkrétneho antispamového riešenia. Pravidlá slúžia ako opatrenia proti nevyžiadanej pošte (spamu). Typické príklady:

1. Podmienka: Prichádzajúca správa obsahuje slovo typické pre nevyžiadanú poštu.
2. Akcia: Zmaž správu.

 

1. Podmienka: Prichádzajúca správa obsahuje ako prílohu súbor s príponou .exe.
2. Akcia: Zmaž prílohu a správu ulož do schránky.

 

1. Podmienka: Prijatá správa prišla z domény vášho zamestnávateľa.
2. Akcia: Presuň správu do priečinka „Pracovné“.

 

Pre jednoduchšiu prácu s e‑mailmi a efektívnejšie filtrovanie spamu odporúčame používať v antispamových programoch kombináciu rôznych pravidiel.