Rozpoznávanie spamových podvodov

Existuje niekoľko znakov, podľa ktorých sa dá rozpoznať, či je e-mailová správa vo vašej schránke nevyžiadanou poštou. Ak daná správa spĺňa niektorú z nasledovných podmienok, ide pravdepodobne o nevyžiadanú poštu – spam.

Adresa odosielateľa nepatrí do vášho zoznamu kontaktov.

Dostanete výhodnú finančnú ponuku, no žiada sa od vás vstupný poplatok.

Pod rôznymi zámienkami, napríklad overením si prístupových údajov, zaslania sumy peňazí na účet a podobne, sú od vás požadované citlivé osobné údaje (napr. číslo bankového účtu, heslo do internetového bankovníctva).

Správa je napísaná v cudzom jazyku.

Správa ponúka produkt, o ktorý sa nezaujímate. Ak máte predsa len o produkt záujem, je vhodné si overiť priamo u výrobcu, či odosielateľ správy patrí medzi dôveryhodných distribútorov.

Správa obsahuje skomolené slová, aby sa oklamali filtre pre nevyžiadanú poštu. Napríklad namiesto „viagra“ bude „vaigra“.