ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Strojové učenie

Spoločnosť ESET využíva algoritmy strojového učenia na detekciu a blokovanie hrozieb už od roku 1990. Neurónové siete sme do detekčného jadra našich produktov ESET pridali v roku 1998.

Strojové učenie úzko súvisí tiež s detekciami na úrovni DNA. Tie využívajú modely založené na strojovom učení, aby mohli efektívne pracovať s cloudovým pripojením aj bez neho. Algoritmy strojového učenia rovnako zohrávajú dôležitú úlohu pri počiatočnom triedení a klasifikácii prichádzajúcich vzoriek, ako aj ich umiestňovaní na pomyselnú „mapu kybernetickej bezpečnosti“.

Spoločnosť ESET vyvinula vlastné jadro strojového učenia. Využíva kombinované možnosti neurónových sietí (napríklad hĺbkové učenie a dlhú krátkodobú pamäť – LSTM) a šiestich manuálne vybratých klasifikačných algoritmov. Vďaka tomu dokáže generovať konsolidovaný výstup a pomáha správne označiť prichádzajúce vzorky ako čisté, potenciálne nechcené alebo škodlivé.

Jadro strojového učenia spoločnosti ESET je vyladené tak, aby spolupracovalo s ostatnými ochrannými technológiami, ako sú detekcie na úrovni DNA, sandbox a analýza pamäte, ako aj s extrakciou vzorcov správania, pričom cieľom je ponúknuť čo najvyššiu úspešnosť detekcie a čo najmenší počet falošných poplachov.

Konfigurácia ochrany v Rozšírených nastaveniach produktov ESET

Produkty ESET pre domácnosti so systémom Windows (od verzie 13.1)

Produkty ESET pre firemné koncové zariadenia so systémom Windows (od verzie 7.2)