DNS Poisoning

Použitím metódy DNS (Domain Name Server) poisoning môžu hackeri oklamať DNS server ľubovoľného počítača, aby považoval podsunuté falošné dáta za legitímne a overené. Tieto falošné informácie sú uložené vo vyrovnávacej pamäti (cache) po určitú dobu, čím umožňujú útočníkom prepísať DNS odpovede z IP adries. Výsledkom je, že používatelia, ktorí chcú pristupovať na webové stránky, sťahujú počítačové vírusy alebo červy namiesto originálneho obsahu.