DNS Poisoning

DNS (Domain Name Server) poisoning je metóda, ktorou hackeri dokážu oklamať DNS server akéhokoľvek počítača tým, že sú mu podsunuté falošné informácie, ktoré považuje za legitímne a autentické. Falošné informácie sú na určité časové obdobie uchovávané vo vyrovnávacej pamäti, čo umožňuje útočníkovi manipulovať s DNS odpoveďami IP adries. Vytvorí sa tak u používateľa dojem, že navštevuje legitímnu internetovú stránku, no v skutočnosti mu môže byť podsunutý škodlivý obsah, napríklad počítačový vírus alebo červ.