Blacklist

Všeobecne je to zoznam blokovaných adries, súborov alebo ľudí. Vo virtuálnom svete predstavuje mechanizmus, ktorý povoľuje prijímanie elektronickej pošty od všetkých odosielateľov, ktorí sa na zozname blokovaných adries nenachádzajú.

Blacklisty sa vyskytujú na dvoch úrovniach. Používateľ si sám vo svojom antispamovom programe môže definovať vlastný zoznam. Existuje však možnosť používať pravidelne aktualizované, profesionálne blacklisty od rôznych inštitúcií, ktorých sa na internete nachádza veľké množstvo.

Blacklist je však aj náročný na udržiavanie, pretože nové adresy, ktoré je potrebné pridať do zoznamu, sa objavujú každý deň. Na docielenie efektívneho filtrovania nevyžiadanej pošty (spamu) odporúčame použiť kombináciu whitelistu a blacklistu.