ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Reklamy

Reklama na internete patrí medzi najrýchlejšie sa šíriace formy reklamy. Jej hlavnou výhodou sú takmer nulové náklady, veľmi vysoká adresnosť, okamžité doručenie odkazu adresátovi a vysoká výnosnosť. Spoločnosti sa snažia týmto spôsobom udržiavať kontakt so svojimi súčasnými klientami, prípadne získať si nových.

Reklama zasielaná e‑mailom je sama osebe legitímna. Používateľ môže mať záujem získavať reklamné informácie z určitej oblasti. Často si však nepraje, aby mu bola reklama zasielaná, no napriek tomu sa tak deje. V takomto prípade sa reklamný e‑mail stáva zároveň nevyžiadanou poštou – spamom.

Objem nevyžiadaných správ sa stal problémom a nejaví známky spomaľovania. Autori nevyžiadanej pošty sa snažia spam zamaskovať ako legitímne správy.