Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Potentieel ongewenste toepassingen

Grayware (of potentieel ongewenste toepassingen) is een brede categorie software die niet ondubbelzinnig schadelijk is als andere typen malware, zoals virussen en Trojaanse paarden. Grayware kan echter aanvullende ongewenste software installeren, het gedrag van het digitale apparaat wijzigen, of activiteiten uitvoeren die de gebruiker niet heeft goedgekeurd of had verwacht.

Categorieën die tot grayware worden gerekend, zijn onder andere: software die advertenties weergeeft, downloadpakketten, diverse taakbalken voor browsers, software met misleidend gedrag, bundleware, trackware, proxyware (toepassingen die internet delen), crypto-miners, registeropschoonprogramma's (alleen Windows-besturingssystemen) of andere twijfelachtige software, of software die gebruikmaakt van illegale of op zijn minst onethische zakelijke praktijken (ondanks dat de software er legitiem uitziet) en door eindgebruikers mogelijk als ongewenst wordt beschouwd wanneer zij weten wat de software kan doen als deze eventueel wordt geïnstalleerd.

Een potentieel onveilige toepassing is legitieme (mogelijk commerciële) software die kan worden misbruikt door aanvallers. Gebruikers van ESET-software kunnen detectie van deze typen toepassingen in- of uitschakelen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin een gebruiker van mening is dat de voordelen van een potentieel ongwenste toepassingen opwegen tegen de risico's ervan. ESET geeft om deze reden dergelijke toepassingen een lagere risicocategorie in vergelijking tot andere typen schadelijke software, zoals Trojaanse paarden of wormen.

Waarschuwing - Potentieel ongewenste toepassing gevonden

Instellingen

Softwarewrappers

Registeropschoonprogramma's

Potentieel ongewenste inhoud


example

Geïllustreerde instructies

Zie het artikel in onze ESET-kennisbank om potentieel ongewenste toepassingen in ESET Windows-producten voor thuisgebruik te scannen en verwijderen.

Waarschuwing - Potentieel ongewenste toepassing gevonden

Als er een potentieel ongewenste toepassing wordt gedetecteerd, kunt u beslissen welke actie moet worden ondernomen:

1.Opschonen/Verbinding verbreken: met deze optie wordt de actie beëindigd en wordt voorkomen dat de potentieel ongewenste toepassing uw systeem binnenkomt.
U ziet de optie Verbinding verbreken in meldingen over potentieel ongewenste toepassingen tijdens het downloaden vanaf een website en de optie Opschonen in meldingen voor bestanden op schijf.

2.Negeren: met deze optie kan een potentieel ongewenste toepassing uw systeem binnendringen.

3.Uitsluiten van detectie: als u het gedetecteerde bestand dat zich al op de computer bevindt in de toekomst zonder onderbreking wilt laten uitvoeren, klikt u op Geavanceerde opties, schakelt u het selectievakje in naast Uitsluiten van detectie en klikt u op Negeren.

4.Handtekening uitsluiten van detectie: als u wilt toestaan dat alle bestanden die door een bepaalde detectienaam (handtekening) zijn geïdentificeerd in de toekomst zonder onderbreken worden uitgevoerd (van bestaande bestanden of webdownloads), klikt u op Geavanceerde opties, schakelt u het selectievakje naast Handtekening uitsluiten van detectie in en klikt u op Negeren. Als meteen daarna aanvullende detectievensters met een identieke detectienaam worden weergegeven, klikt u op Negeren om ze te sluiten (alle aanvullende vensters hebben betrekking op een detectie die plaatsvond voordat u de handtekening van detectie uitsloot).

PUA_INTERACTIVE

Instellingen

Tijdens de installatie van uw ESET-product kunt u kiezen of u detectie van potentieel ongewenste toepassingen wilt inschakelen, zoals hieronder aangegeven:

INSTALLATION_DETECTION

 


warning

Waarschuwing

Potentieel ongewenste toepassingen kunnen adware of werkbalken installeren, of andere ongewenste en onveilige programmafuncties bevatten.

Deze instellingen kunnen op elk moment worden aangepast in uw programma-instellingen. Volg deze instructies als u de detectie van potentieel ongewenste, onveilige of verdachte toepassingen wilt uitschakelen:

1.Open uw ESET-product.

2.Druk op de toets F5 om Geavanceerde instellingen te openen.

3.Klik op Detectie-engine (in eerdere versies ook wel bekend als Antivirus of Computer) en schakel Detectie van potentieel ongewenste toepassingen inschakelen, Detectie van potentieel onveilige toepassingen inschakelen en Detectie van verdachte toepassingen inschakelen in of uit op basis van uw voorkeuren. Bevestig uw keuze door op OK te klikken.
 

CONFIG_ANTIVIRUS

 


example

Geïllustreerde instructies

Ga naar de volgende artikelen in de ESET-kennisbank voor uitvoerige instructies over hoe u producten configureert om potentieel ongewenste toepassingen te detecteren of negeren:

ESET NOD32 Antivirus / ESET HOME Security Essential / ESET HOME Security Premium

ESET Cyber Security voor macOS/ESET Cyber Security Pro voor macOS

ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus for Windows

ESET Mobile Security for Android

Softwarewrappers

Een softwarewrapper is een speciaal soort aanpassing van een toepassing die door bepaalde websites wordt gebruikt waarop bestanden als downloads worden aangeboden. Een hulpprogramma van derden installeert het programma dat u wilt downloaden maar voegt er extra software aan toe, zoals werkbalken of adware. De extra software kan ook de startpagina van uw webbrowser en zoekinstellingen wijzigen. Websites waarop dergelijke bestanden worden gehost melden deze wijzigingen vaak niet aan de leverancier van de software en degenen die de bestanden downloaden. Vaak wordt de optie om uit te schrijven ook verborgen. Om deze redenen classificeert ESET softwarewrappers als een type potentieel ongewenste toepassing, zodat gebruikers kunnen kiezen of ze de download accepteren of niet.

Registeropschoonprogramma's

Registeropschoonprogramma's zijn programma's die aangeven dat de database van het Windows-register regelmatig onderhoud nodig heeft of opgeschoond moet worden. Het gebruik van een registeropschoonprogramma brengt bepaalde risico's met zich mee voor uw computersysteem. Verder doen bepaalde registeropschoonprogramma's ongekwalificeerde, niet te controleren of anderszins ongefundeerde uitspraken over hun voordelen en/of genereren ze misleidende rapporten over een computersysteem op basis van de resultaten van een 'gratis scan'. Deze misleidende beweringen en rapporten hebben als doel u over te halen een volledige versie of abonnement te nemen, doorgaans zonder u in de gelegenheid te stellen het registeropschoonprogramma te beoordelen voordat u tot betaling overgaat. Om deze redenen deelt ESET dergelijke programma's in de categorie 'Potentieel ongewenste programma's' in en wordt u de mogelijkheid geboden deze toe te staan of blokkeren.

Potentieel ongewenste inhoud

Als detectie van potentieel ongewenste programma's is ingeschakeld in uw ESET-product, worden websites met een reputatie vanwege de promotie van potentieel ongewenste programma's of het misleiden van gebruikers tot het verrichten van acties die mogelijk negatieve gevolgen hebben voor hun systeem of surfervaring geblokkeerd als potentieel ongewenste inhoud. Als u een melding ontvangt dat een website die u wilt bezoeken tot de categorie 'potentieel ongewenste inhoud' behoort, kunt u op Ga terug klikken om van de geblokkeerde webpagina weg te navigeren of op Negeren en doorgaan klikken om toe te staan dat de site wordt geladen.

PUA_WEB

Verdere informatie over dit onderwerp vindt u in dit ESET-kennisbankartikel.