Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εκμάθηση υπολογιστή

Η ESET εργάζεται με αλγόριθμους εκμάθησης υπολογιστή για την ανίχνευση και τον αποκλεισμό απειλών από το 1990. Τα νευρωνικά δίκτυα προστέθηκαν στο μηχανισμό ανίχνευσης των προϊόντων της ESET το 1998.

Η εκμάθηση υπολογιστή περιλαμβάνει ανιχνεύσεις DNA, οι οποίες χρησιμοποιούν μοντέλα που βασίζονται στην εκμάθηση υπολογιστή για να λειτουργούν αποτελεσματικά με ή χωρίς σύνδεση στο cloud. Οι αλγόριθμοι εκμάθησης υπολογιστή είναι επίσης ζωτικό μέρος της αρχικής ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης των εισερχόμενων δειγμάτων, καθώς και της τοποθέτησής τους στο φανταστικό «χάρτη κυβερνοασφάλειας».

Η ESET ανέπτυξε δικό της μηχανισμό εκμάθησης υπολογιστή εντός της εταιρείας. Χρησιμοποιεί τη συνδυασμένη ισχύ των νευρωνικών δικτύων (όπως η εκμάθηση σε βάθος και η μεγάλη βραχύχρονη μνήμη) και μια επιλεκτική ομάδα έξι αλγόριθμων κατηγοριοποίησης. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία μιας ενοποιημένης εξόδου και βοηθά στη σωστή επισήμανση του εισερχόμενου δείγματος ως καθαρό, ενδεχομένως ανεπιθύμητο ή κακόβουλο.

Ο μηχανισμός εκμάθησης υπολογιστή της ESET έχει ρυθμιστεί ώστε να συνεργάζεται με άλλες τεχνολογίες προστασίας όπως το DNA, το περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης και την ανάλυση μνήμης, καθώς και με την εξαγωγή χαρακτηριστικών συμπεριφοράς, ώστε να προσφέρει τα καλύτερα ποσοστά ανίχνευσης και τον χαμηλότερο δυνατό αριθμό ψευδώς θετικών δειγμάτων.

Ρύθμιση παραμέτρων σάρωσης στην Εγκατάσταση για προχωρημένους των προϊόντων της ESET

Οικιακά προϊόντα της ESET για Windows (από την έκδοση 13.1)

Τερματικά προϊόντα της ESET για Windows (από την έκδοση 7.2)