Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εισαγωγή στο Γλωσσάρι της ESET

Το Γλωσσάρι της ESET παρέχει μια περιεκτική επισκόπηση των τρεχουσών απειλών και των τεχνολογιών της ESET που σας προστατεύουν από αυτές τις απειλές.

Τα θέματα χωρίζονται σε διάφορα κεφάλαια τα οποία περιγράφουν:

Ανιχνεύσεις – Συμπεριλαμβάνουν ιό υπολογιστή, worm, Trojan, Ενδεχομένως ανεπιθύμητη εφαρμογή, κ.λπ.

Απομακρυσμένες απειλές – Απειλές που προκύπτουν μέσω τοπικών δικτύων ή του Internet

Απειλές email – Συμπεριλαμβάνουν φάρσα, fishing, απάτη, κ.ο.κ.

Τεχνολογίες της ESET – Δυνατότητες προϊόντος που είναι διαθέσιμες στις λύσεις ασφάλειας της ESET