Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ιός

Ο ιός υπολογιστή είναι ένα τμήμα κακόβουλου κώδικα που έχει επισυναφθεί σε υπάρχοντα αρχεία στον υπολογιστή σας. Οι ιοί έχουν λάβει το όνομά τους από τους βιολογικούς ιούς, επειδή χρησιμοποιούν παρόμοιες τεχνικές για την εξάπλωσή τους από το ένα μέρος στο άλλο. Όσον αφορά τον όρο «ιός», συχνά χρησιμοποιείται εσφαλμένα για αναφορά σε οποιονδήποτε τύπο απειλής. Αυτή η χρήση εγκαταλείπεται σταδιακά και αντικαθίσταται από τον ακριβέστερο όρο «κακόβουλο λογισμικό» (malware: malicious software).

Οι ιοί υπολογιστών κυρίως μολύνουν εκτελέσιμα αρχεία και έγγραφα. Εν συντομία, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ένας ιός υπολογιστή: μετά την εκτέλεση ενός μολυσμένου αρχείου, γίνεται κλήση και εκτέλεση του κακόβουλου κώδικα, πριν από την εκτέλεση της κανονικής εφαρμογής. Ένας ιός μπορεί να μολύνει οποιοδήποτε αρχείο στο οποίο ο χρήστης έχει δικαιώματα εγγραφής.

Οι ιοί υπολογιστών είναι δυνατό να ποικίλλουν ως προς το σκοπό και την κρισιμότητά τους. Ορισμένοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, λόγω της ικανότητάς τους να διαγράφουν αρχεία από το σκληρό δίσκο. Από την άλλη, κάποιοι ιοί δεν προκαλούν καμιά βλάβη – στόχος τους είναι απλώς να ενοχλούν το χρήστη και να επιδεικνύουν τις τεχνικές ικανότητες των δημιουργών τους.

Εάν ο υπολογιστής σας μολυνθεί με ιό και δεν είναι δυνατός ο καθαρισμός, υποβάλετέ τον στα Εργαστήρια ερευνών της ESET για ανάλυση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα μολυσμένο αρχείο μπορεί να τροποποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που ο καθαρισμός του να μην είναι δυνατός και το αρχείο να πρέπει να αντικατασταθεί με ένα καθαρό αντίγραφό του.