ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Maskinel indlæring

ESET har arbejdet med maskinelle indlæringsalgoritmer for at registrere og blokere trusler siden 1990. Neurale netværk blev føjet til ESET-produktets registreringsprogram i 1998.

Maskinel indlæring inkluderer DNA-registreringer, som bruger modeller, der er baseret på maskinel indlæring, til at arbejde effektivt med eller uden cloudforbindelse. Maskinelle indlæringsalgoritmer er også væsentlige elementer i den indledende sortering og klassificering af indgående prøver, og når de skal anbringes på det imaginære "kort over cybersikkerhed".

ESET har udviklet sit eget interne program til maskinel indlæring. Det bruger kombinationen af styrken i neurale netværk (f.eks. dybdegående indlæring og lang-/kortsigtet hukommelse) og en håndplukket gruppe bestående af seks klassificeringsalgoritmer. Det gør det muligt at generere konsolideret output og hjælpe med at mærke den indgående prøve korrekt som renset, potentielt uønsket eller skadelig.

ESETs program til maskinel indlæring er finjusteret til at samarbejde med andre beskyttende teknologier, f.eks. DNA, sandkasse og hukommelsesanalyse samt med udtræk af funktionsmådebaserede egenskaber, for at tilbyde den højeste registreringsgrad og det mindst mulige antal falske positiver.

Konfiguration af scanner i ESET-produktets avancerede opsætning

ESET-produkter til hjemmet til Windows (fra version 13.1)

ESET-slutpunktsprodukter til Windows (fra version 7.2)