Potenciálně nechtěné aplikace

Grayware nebo potenciálně nechtěná aplikace (PUA) je široká kategorie softwaru, jejíž záměr není tak jednoznačně škodlivý jako u jiných typů škodlivého kódu, jako jsou viry nebo trojské koně. Může však nainstalovat další nežádoucí software, změnit chování digitálního zařízení nebo provádět činnosti, které uživatel neschválil.

Do kategorie grayware mohou patřit aplikace, které: zobrazují reklamy, download wrappery, různé rozšíření prohlížečů (toolbary), aplikace s klamavým chováním, bundleware, trackware nebo libovolný borderline software, případně aplikace používající nezákonné nebo neetické obchodní praktiky (navzdory tomu, že se tváří legitimně). Dále sem patří aplikace, které mohou být koncovým uživatelem považovány za nežádoucí, protože si u nich není jist, co se stane, pokud povolí jejich instalaci.

Potenciálně zneužitelné aplikace mohou být legitimní (zpravidla komerční) nástroje, které však mohou být útočníky zneužity. Detekci těchto aplikací si můžete kdykoli v nastavení produktu ESET zapnout/vypnout.

Existují však situace, kdy mohou benefity potenciálně nechtěné aplikace převážit potenciální riziko. Z tohoto důvodu nedetekujeme tento typ aplikací tak přísně jako klasický škodlivý kód.

Varování – Nalezena potenciálně nechtěná aplikace

Potenciálně nechtěné aplikace – Nastavení

Potenciálně nechtěné aplikace – Software wrappery

Potenciálně nechtěné aplikace – Čističe registru

Potenciálně nechtěný obsah

Varování – Nalezena potenciálně nechtěná aplikace

Při detekování potenciálně nechtěné aplikace se zobrazí dialogové okno s možností výběru akce:

1.Vyléčit/Odpojit – vybráním této možnosti zabráníte spuštění nebo stažení aplikace, a zabráníte tak infiltraci systému.
V případě stahování potenciálně nechtěné aplikace z webové stránky se v oznámení zobrazí možnost Odpojit. Pokud se již soubor nachází na disku, v oznámení bude dostupné tlačítko Vyléčit.

2.Ignorovat – po vybrání této možnosti se do vašeho systému dostane potenciální hrozba.

3.Vyloučit z detekce: Pokud chcete danou aplikaci používat a nechcete, aby vás produkt ESET upozorňoval na potenciální riziko, klikněte na Rozšířené možnosti, zaškrtněte možnost Vyloučit z detekce a klikněte na Ignorovat..

4.Vyloučit signaturu z detekce: Chcete-li povolit, aby všechny soubory identifikované specifickým názvem detekce (signaturou) mohly být v budoucnu spuštěny v počítači bez přerušení (ze stávajících souborů nebo souborů ke stažení), klikněte na Rozšířené možnosti, zaškrtněte políčko vedle Vyloučit signaturu z detekce a klikněte na Ignorovat. Pokud se ihned zobrazí další okna detekce se stejným názvem detekce, zavřete je kliknutím na Ignorovat (všechna další okna se týkají detekce, ke které došlo před vyloučením signatury z detekce).

PUA_INTERACTIVE

Potenciálně nechtěné aplikace – Nastavení

Již při instalaci produktu ESET se můžete rozhodnout, zda chcete být upozorňováni na potenciálně nechtěné aplikace:

hmtoggle_plus0 Klikněte sem pro zobrazení snímku obrazovky

warning

VAROVÁNÍ

Potenciálně nechtěné aplikace mohou do vašeho systému doinstalovat adware, toolbary nebo další aplikace, které mohou ve vašem systému provádět nechtěné a nebezpečné operace.

Nastavení detekce těchto aplikací můžete kdykoli změnit v nastavení programu. Pro úpravu detekce postupujte podle následujících kroků:

1.Otevřete hlavní okno produktu ESET – Pokud nevíte jak, přečtěte sijak otevřít produkt ESET.

2.Stiskněte klávesu F5 a zobrazte Rozšířená nastavení.

3.Přejděte do sekce Detekční jádro (v dřívějších verzích známých jako Antivirus nebo Počítač), kde jsou dostupné následující možnosti: Zapnout detekci potenciálně nechtěných aplikací, Zapnout detekci potenciálně zneužitelných aplikací a Zapnout detekci podezřelých aplikací. Pro uložení změn klikněte na tlačítko OK.
 
hmtoggle_plus0 Klikněte sem pro zobrazení snímku obrazovky

example

Názorné ukázky

Podrobnější instrukce, jak nastavit produkty pro detekci nebo ignorování PUA, naleznete v článcích Databáze znalostí ESET:

ESET NOD32 Antivirus / ESET Internet Security / ESET Smart Security Premium

ESET Cyber Security pro macOS / ESET Cyber Security Pro pro macOS

ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus pro Windows

ESET Mobile Security pro Android

Potenciálně nechtěné aplikace – Software wrappery

Software wrapper představuje speciální typ úpravy aplikace, který používají některé softwarové portály. Vámi požadovanou aplikaci nestahujete napřímo, ale prostřednictvím nástroje třetí strany. Tyto nástroje kromě požadované aplikace do systému instalují adware nebo toolbary. Kromě originální aplikace mohou tyto nástroje měnit domovskou stránku ve vašem prohlížeči a ovlivňovat výsledky vyhledávání. Softwarové portály v drtivé většině neinformují koncového uživatele, že ke stažení aplikace dojde prostřednictvím nástroje třetí strany. Společnost ESET detekuje tyto tzv. software wrappery jako potenciálně nechtěné aplikace (PUA). V takovém případě máte na výběr, zda chcete pokračovat ve stahování nebo si najdete jiný zdroj, ze kterého si stáhnete neupravený instalační balíček.

Potenciálně nechtěné aplikace – Čističe registru

Čističe registru jsou aplikace, které mohou uživatele vyzývat k tomu, že je vyžadována pravidelná údržba registru Windows nebo jeho pročištění. Použití těchto čističů však s sebou může nést rizika. V neposlední řadě, některé čističe registru uživatelům zobrazují nekvalifikovaná, neověřená a ničím nepodložená tvrzení o jejich výhodách a/anebo mohou generovat zavádějící přehledy o stavu systému na základě "bezplatné kontroly". Cílem těchto zavádějících hlášení a přehledů o stavu systému je přimět vás k nákupu plné verze nebo předplatného, obvykle bez toho, aniž byste si skutečný přínos čističe registru mohli vyzkoušet/vyhodnotit. Z tohoto důvodu tyto aplikace řadíme do kategorie potenciálně nechtěných a je jen na vás, zda je budete nebo nebudete používat.

Potenciálně nechtěný obsah

Pokud při zapnuté detekci potenciálně nechtěných aplikací uživatel navštíví stránku s reputaci PUA nebo reputací, která uživatele může uživatele navádět v provádění akcí jenž mohou mít negativní dopad na jejich systém nebo ovlivňovat surfování, produkt ESET zabrání v zobrazení takového obsahu. Pokud otevřete stránku s potenciálně nechtěným obsahem, zobrazí se v internetovém prohlížeči upozornění. V takovém případě můžete kliknout na tlačítko Vrátit se zpět, nebo pokud přesto chcete obsah zobrazit, klikněte na tlačítko Ignorovat a pokračovat.

hmtoggle_plus0 Klikněte sem pro zobrazení snímku obrazovky

Pro více informací přejděte do ESET Databáze znalostí.