Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Ориентирано към връщане програмиране

Ориентираното към връщане програмиране (ROP) е типична атака с повторно използване на код, при която атакуващият насочва контролирания поток през съществуващ код със злонамерен резултат. Атаката чрез ROP представлява напреднала версия на атака, разбиваща стека. Препълване на буфера на стека възниква, когато дадена програма пише до адрес в паметта на стека на повикванията на програмата извън предвидената структура на данните, обикновено с буфер с фиксирана дължина.

ROP е техника с експлойт, която позволява изпълнението на код на целевата система. Чрез получаване на контрол над стека на повикванията атакуващият контролира потока на съществуващия надежден софтуер, който работи на компютъра, и го манипулира да изпълни задача, различна от предвидената.