Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Комплект за пълен достъп

Комплектите за пълен достъп са програми, които осигуряват на интернет атакуващите достъп до компютъра, като същевременно прикриват присъствието си. След достъп до компютъра (обикновено след възползване от уязвимости в системата) комплектите за пълен достъп използват функции в операционната система, за да избегнат откриване от антивирусната защита: те скриват процеси, файлове и данни в системния регистър на Windows. Поради тази причина е почти невъзможно те да бъдат открити чрез обикновени техники за тестване.

Съществуват две нива на откриване за предотвратяване на комплекти за пълен достъп:

1.Когато те се опитват да получат достъп до дадена система: Те още не са налични и съответно не са активни. Повечето антивирусни системи могат да елиминират комплектите за пълен достъп на това ниво (при условие че ги открият).

2.Когато те са скрити от обичайното тестване: потребителите на ESET имат предимството на технологията против невидимост, която също може да открива и премахва активните комплекти за пълен достъп.