Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Απαιτήσεις συστήματος

Το σύστημά σας θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις υλικού και λογισμικού προκειμένου να λειτουργεί το ESET Security Ultimate με βέλτιστο τρόπο:

Επεξεργαστές που υποστηρίζονται

Επεξεργαστής Intel ή επεξεργαστής AMD 32 bit (x86) με σύνολο οδηγιών SSE2 ή 64 bit (x64), 1 GHz ή νεότερη έκδοση

επεξεργαστής με βάση το ARM64, 1GHz ή ταχύτερος

Λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται

Microsoft® Windows® 11

Microsoft® Windows® 10


important

Η υποστήριξη για υπογραφή κώδικα με το Azure πρέπει να εγκατασταθεί σε όλα τα λειτουργικά συστήματα Windows για την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση προϊόντων ESET που θα κυκλοφορήσουν μετά τον Ιούλιο του 2023. Περισσότερες πληροφορίες.


important

Προσπαθείτε πάντα να διατηρείτε το λειτουργικό σύστημα ενημερωμένο.

Απαιτήσεις των δυνατοτήτων του ESET Security Ultimate

Δείτε τις απαιτήσεις συστήματος για συγκεκριμένες δυνατότητες του ESET Security Ultimate στον παρακάτω πίνακα:

Δυνατότητα

Απαιτήσεις

Intel® Threat Detection Technology

Δείτε τους υποστηριζόμενους επεξεργαστές.

Ασφαλείς τραπεζικές συναλλαγές και περιήγηση

Δείτε τα υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης.

Διαφανές φόντο

Έκδοση RS4των Windows 10 και νεότερες εκδόσεις.

Ειδικό εργαλείο καθαρισμού

Επεξεργαστής που δεν βασίζεται σε ARM64.

Καθαρισμός συστήματος

Επεξεργαστής που δεν βασίζεται σε ARM64.

Λειτουργία αποτροπής κενών ασφαλείας

Επεξεργαστής που δεν βασίζεται σε ARM64.

Σε βάθος έλεγχος συμπεριφοράς

Επεξεργαστής που δεν βασίζεται σε ARM64.

Άλλο

Απαιτείται σύνδεση στο Internet για την ενεργοποίηση και για να λειτουργούν σωστά οι ενημερώσεις του ESET Security Ultimate.

Δύο προγράμματα Antivirus που εκτελούνται ταυτόχρονα σε μία συσκευή προκαλούν αναπόφευκτες διενέξεις πόρων συστήματος, όπως επιβράδυνση του συστήματος που το καθιστά μη λειτουργικό.