Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Μη ενημερωμένη έκδοση των Microsoft Windows

Ζήτημα

Θέλετε να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του ESET Security Ultimate σε έναν υπολογιστή με Windows 7, Windows 8 (8.1) ή Windows Home Server 2011

Το ESET Security Ultimate εμφανίζει ένα σφάλμα Μη ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα κατά την εγκατάσταση

Λεπτομέρειες

Η πιο πρόσφατη έκδοση του ESET Security Ultimate απαιτεί λειτουργικά συστήματα Windows 10 ή Windows 11.

Λύση

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λύσεις:

Αναβάθμιση σε Windows 10 ή Windows 11

Η διαδικασία αναβάθμισης είναι σχετικά εύκολη και σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε να το κάνετε χωρίς να χάσετε τα αρχεία σας. Πριν από την αναβάθμιση σε Windows 10:

1.Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για σημαντικά δεδομένα.

2.Διαβάστε τις Συχνές ερωτήσεις για την αναβάθμιση σε Windows 10 ή τις Συχνές ερωτήσεις για την αναβάθμιση σε Windows 11 της Microsoft και ενημερώστε το λειτουργικό σύστημα Windows.

Εγκαταστήστε το ESET Security Ultimate έκδοση 16.0

Εάν δεν μπορείτε να αναβαθμίσετε τα Windows, εγκαταστήστε το ESET Security Ultimate έκδοση 16.0. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ηλεκτρονική βοήθεια του ESET Security Ultimate έκδοση 16.0.