Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Η προσθήκη νέας συσκευής απέτυχε

Λάβατε ένα μήνυμα σφάλματος κατά την ενεργοποίηση του Anti-Theft.

Τα πιο συνηθισμένα σενάρια είναι:

Σφάλμα σύνδεσης στο ESET HOME

Δεν υπάρχει συνδεσιμότητα Internet (ή δεν λειτουργεί το Internet εκείνη τη στιγμή)

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το ζήτημα, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη της ESET.