Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Συσκευή δικτύου στον Ελεγκτή δικτύου

Εδώ μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, όπως οι παρακάτω:

Όνομα συσκευής

Τύπος συσκευής

Τελευταία εμφάνιση

Όνομα δικτύου

Διεύθυνση IP

Διεύθυνση MAC

Λειτουργικά συστήματα

Το εικονίδιο μολυβιού υποδεικνύει ότι μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα ή τον τύπο της συσκευής.

Κατάργηση από το ιστορικό – καταργήστε τη συσκευή από τη λίστα συσκευών. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές που δεν είναι συνδεδεμένες στο δίκτυό σας αυτήν τη στιγμή.

Για κάθε τύπο συσκευής, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

arrow_down_home Δρομολογητής

arrow_down_home Συσκευή δικτύου

arrow_down_home Αυτή η συσκευή