Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ειδοποιήσεις | Ελεγκτής δικτύου

Ακολουθούν αρκετές ειδοποιήσεις οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν όταν το ESET Security Ultimate ανιχνεύει κάποιο ζήτημα τρωτού σημείου στο δρομολογητή σας. Κάθε ειδοποίηση περιέχει μια σύντομη περιγραφή και παρέχει κάποια λύση ή βήματα που θα πρέπει να εκτελεστούν για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τρωτού σημείου στο δρομολογητή σας. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις αλλαγές του δρομολογητή σας, συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή ή τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.

MONITOR_ORANGE Βρέθηκαν δυνητικά τρωτά σημεία

Ο δρομολογητής σας μπορεί να περιέχει γνωστά τρωτά σημεία που θα μπορούσαν να τον καταστήσουν εύκολο στόχο επίθεσης και εκμετάλλευσης. Ενημερώστε το υλικολογισμικό του δρομολογητή σας.

MONITOR_RED Βρέθηκε τρωτό σημείο

Ο δρομολογητής σας περιέχει γνωστά τρωτά σημεία που τον καθιστούν εύκολο στόχο επίθεσης και εκμετάλλευσης. Ενημερώστε το υλικολογισμικό του δρομολογητή σας.

MONITOR_RED Εντοπίστηκε απειλή

Ο δρομολογητής σας έχει μολυνθεί από κακόβουλο λογισμικό. Επανεκκινήστε το δρομολογητή σας και επαναλάβετε τη σάρωση.

MONITOR_RED Ασθενής κωδικός πρόσβασης δρομολογητή

Ο κωδικός πρόσβασης στο δρομολογητή σας είναι αδύναμος και μπορεί εύκολα κάποιος να τον μαντέψει. Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης στο δρομολογητή σας.

MONITOR_ORANGE Κακόβουλη ανακατεύθυνση δικτύου

Η κυκλοφορία σας στο Internet φαίνεται να ανακατευθύνεται σε κακόβουλους ιστότοπους. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο δρομολογητής σας έχει παραβιαστεί. Αλλάξτε τη ρύθμιση διακομιστή DNS στο δρομολογητή σας.

MONITOR_ORANGE Άνοιγμα υπηρεσιών δικτύου

Ο δρομολογητής σας εκτελεί υπηρεσίες δικτύου, τις οποίες ενδέχεται κάποιοι να εκμεταλλευτούν. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κακή διαμόρφωση ή στο ότι ο δρομολογητής σας έχει παραβιαστεί. Ελέγξτε τη διαμόρφωση του δρομολογητή σας.

MONITOR_RED Ευαίσθητες πληροφορίες ανοιχτού δικτύου

Ο δρομολογητής σας εκτελεί ευαίσθητες υπηρεσίες δικτύου, τις οποίες ενδέχεται κάποιοι να εκμεταλλευτούν. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κακή διαμόρφωση ή στο ότι ο δρομολογητής σας έχει παραβιαστεί. Ελέγξτε τη διαμόρφωση του δρομολογητή σας.

MONITOR_ORANGE Μη ενημερωμένο υλικολογισμικό

Το υλικολογισμικό στο δρομολογητή σας δεν είναι ενημερωμένο και ίσως περιέχει τρωτά σημεία. Ενημερώστε το υλικολογισμικό στο δρομολογητή σας.

MONITOR_RED Κακόβουλη ρύθμιση δρομολογητή

Αυτός ο διακομιστής DNS που χρησιμοποιείται από το δρομολογητή σας είναι κακόβουλος και μπορεί να σας κατευθύνει σε επικίνδυνους ιστότοπους. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο δρομολογητής σας έχει παραβιαστεί. Αλλάξτε τη ρύθμιση διακομιστή DNS στο δρομολογητή σας.

icon_details_hover Υπηρεσίες δικτύου

Ο δρομολογητής σας εκτελεί συνηθισμένες υπηρεσίες δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες είναι απαραίτητες για το δίκτυο και είναι μάλλον ασφαλείς. Ελέγξτε τη διαμόρφωση του δρομολογητή σας.