Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Λογαριασμοί χρηστών

Στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο > Γονικός έλεγχος > Λογαριασμοί χρηστών > Επεξεργασία μπορείτε να συσχετίσετε λογαριασμούς χρηστών των Windows που χρησιμοποιούνται από τον Γονικό έλεγχο με συγκεκριμένους χρήστες, για να περιορίσετε την πρόσβασή τους σε ακατάλληλο ή επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Στήλες

Λογαριασμός των Windows – Το όνομα του χρήστη.

Ενεργό – Όταν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιούνται οι γονικοί έλεγχοι για έναν συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη.

Τομέας – Το όνομα του τομέα στον οποίο ανήκει ένας χρήστης.

Ημερομηνία γέννησης – Η ηλικία του χρήστη στον οποίο ανήκει αυτός ο λογαριασμός.

Στοιχεία ελέγχου

Προσθήκη – Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εργασία με λογαριασμούς χρηστών.

Επεξεργασία – Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να επεξεργαστείτε τους επιλεγμένους λογαριασμούς.

Διαγραφή – Διαγράφει τον επιλεγμένο λογαριασμό.

Ανανέωση – Εάν έχετε προσθέσει λογαριασμό χρήστη, το ESET Security Ultimate μπορεί να ανανεώσει τη λίστα λογαριασμών χρηστών χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει ξανά αυτό το παράθυρο.