Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Γονικός έλεγχος

Η επιλογή Ενεργοποίηση γονικού ελέγχου ενσωματώνει τον Γονικός έλεγχο στο ESET Security Ultimate. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Λογαριασμοί χρηστών για να συσχετίσετε λογαριασμούς χρηστών των Windows που χρησιμοποιούνται από τον Γονικό έλεγχο με συγκεκριμένους χρήστες, για να περιορίσετε την πρόσβασή τους σε ακατάλληλο ή επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο.