Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προστασία εγγράφων

Η δυνατότητα Προστασίας εγγράφων σαρώνει τα έγγραφα του Microsoft Office προτού ανοιχτούν, καθώς και αρχεία που λαμβάνονται αυτόματα από τον Internet Explorer, όπως στοιχεία Microsoft ActiveX . Η προστασία εγγράφων παρέχει ένα επίπεδο προστασίας εκτός από την προστασία συστήματος αρχείων σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να απενεργοποιηθεί για να ενισχυθεί η απόδοση σε συστήματα που δεν χειρίζονται μεγάλο αριθμό εγγράφων του Microsoft Office.

Για να ενεργοποιήσετε την «Προστασία εγγράφων», ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Μηχανισμός ανίχνευσης > Σαρώσεις για κακόβουλο λογισμικό > Προστασία εγγράφων και κάντε κλικ στο κουμπί εναλλαγής Ενεργοποίηση προστασίας εγγράφων.

ThreatSense – Επιλογές του στοιχείου «Ρυθμίσεις για προχωρημένους», όπως επεκτάσεις αρχείων που θέλετε να ελέγξετε και μέθοδοι ανίχνευσης που χρησιμοποιούνται. Ανατρέξτε στο θέμα ThreatSense για περισσότερες πληροφορίες.


note

Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται από εφαρμογές που χρησιμοποιούν το Microsoft Antivirus API (για παράδειγμα, Microsoft Office 2000 και νεότερες εκδόσεις ή Microsoft Internet Explorer 5.0 και νεότερες εκδόσεις).