ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Šifrovanie súborov na vymeniteľnej jednotke

Secure Data vám umožňuje vytvárať šifrované priečinky na vymeniteľných jednotkách. Ak chcete zašifrovať súbory na vymeniteľnej jednotke, postupujte takto:

1.Pripojte vymeniteľnú jednotku (napr. USB kľúč alebo USB disk) k počítaču.

2.hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia > Bezpečnostné nástroje > Secure Data > Šifrovať vymeniteľnú jednotku.

3.Vyberte pripojenú vymeniteľnú jednotku, ktorú chcete šifrovať, a kliknite na Pokračovať.
Kliknite na Obnoviť, čím aktualizujete zoznam dostupných vymeniteľných jednotiek. Šifrované alebo nepodporované jednotky nie sú v zozname uvedené.
Ak si prajete, aby zabezpečený priečinok vytvorený na vybranom vymeniteľnom zariadení bolo možné dešifrovať na akomkoľvek zariadení Windows aj bez nainštalovaného produktu ESET Smart Security Premium, označte možnosť Dešifrovať priečinok na akomkoľvek zariadení so systémom Windows.

4.Nastavte heslo pre šifrovaný adresár. Ak si neželáte, aby bola virtuálna jednotka automaticky dešifrovaná, keď sa prihlásite do svojho používateľského účtu v systéme Windows, zrušte výber možnosti Automaticky dešifrovať na tomto účte systému Windows. Kliknite na Pokračovať.

5.Vaša vymeniteľná jednotka je teraz chránená a šifrovaný priečinok je pripravený na použitie.

Ak pripojíte vymeniteľnú jednotku k počítaču, kde nie je nainštalovaný nástroj Secure Data, šifrovaný priečinok nebude viditeľný. Po pripojení vymeniteľnej jednotky k počítaču, kde naopak je nainštalovaný nástroj Secure Data, sa zobrazí výzva na zadanie hesla na dešifrovanie vymeniteľnej jednotky. Ak heslo nezadáte, šifrovaný priečinok bude síce viditeľný, ale nebude doň možný prístup.