ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Práca s programom ESET Smart Security Premium

Hlavné okno programu ESET Smart Security Premium je rozdelené na dve časti. Časť vpravo zobrazuje informácie, ktoré podliehajú voľbe v hlavnom menu vľavo.


note

Ilustrované inštrukcie

Pozrite si náš článok Databázy znalostí s ilustrovanými inštrukciami o tom, ako otvoriť hlavné okno programu ESET pre Windows.

Farebný motív grafického rozhrania ESET Smart Security Premium môžete vybrať v pravom hornom rohu hlavného okna programu. Kliknite na ikonu farebného motívu (ikona sa mení podľa aktuálne zvoleného farebného motívu) vedľa ikony Minimalizovať a z roletového menu vyberte farebný motív:

Rovnaký ako systémová farba – farebný motív programu ESET Smart Security Premium sa nastaví podľa operačného systému.

Tmavý – ESET Smart Security Premium bude mať tmavý motív (tmavý režim).

Svetlý – ESET Smart Security Premium bude mať štandardný svetlý motív.

PAGE_HOME

Možnosti hlavného menu:

Prehľad – poskytuje informácie o stave ochrany počítača prostredníctvom programu ESET Smart Security Premium.

Kontrola počítača – umožňuje nastaviť a spustiť kontrolu počítača a nakonfigurovať vlastnú kontrolu zodpovedajúcu požiadavkám používateľa.

Aktualizácia – zobrazuje informácie o aktualizáciách modulov a detekčného jadra.

Nástroje – poskytujú prístup k Strážcovi siete a iným funkciám, ktoré pomáhajú zjednodušiť správu programu a ponúkajú doplňujúce nastavenia pre pokročilých používateľov.

Nastavenia – umožňujú konfiguráciu funkcií ochrany v rámci produktu ESET Smart Security Premium (Ochrana počítača, Ochrana internetu, Ochrana siete a Bezpečnostné nástroje) a prístup k rozšíreným nastaveniam.

Pomocník a podpora – zobrazuje informácie o vašom predplatnom, nainštalovanom produkte ESET a odkazy na stránky Online pomocníka, Databázu znalostí spoločnosti ESETtechnickú podporu.

Účet ESET HOMEpripojte svoje zariadenie k účtu ESET HOME alebo skontrolujte stav pripojenia k účtu ESET HOME. Na zobrazenie a správu nastavení Anti-Theft, ako aj  aktivovaných predplatných a zariadení použite účet ESET HOME.