ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Poštovní protokoly

Protokol POP3 a IMAP je nejrozšířenější protokol určený pro příjem e-mailové komunikace prostřednictvím poštovního klienta. Internet Message Access Protocol (IMAP) je další internetový protokol pro získávání pošty. IMAP má oproti POP3 několik výhod, například více klientů se může současně připojit ke stejné poštovní schránce a udržovat informace o stavu zprávy (např. zda byla zpráva přečtena, zda na ni bylo odpovězeno nebo byla odstraněna. Modul ochrany poskytující tuto kontrolu je automaticky zaveden při spuštění systému a je pak aktivní v paměti.

ESET Smart Security Premium poskytuje ochranu těchto protokolů bez ohledu na použitého e-mailového klienta a bez nutnosti změny konfigurace e-mailového klienta. Ve výchozím nastavení se kontroluje veškerá komunikace využívající protokoly POP3 a IMAP, bez ohledu na výchozí čísla portů POP3 / IMAP.
Protokol IMAP není kontrolován. Komunikace s Microsoft Exchange serverem však může být kontrolována po integrování modulu do e-mailového klienta, jako je Microsoft Outlook.

Doporučujeme ponechat možnost Zapnout ochranu poštovních klientů pomocí filtrování protokolů zapnutou.. Ke konfiguraci kontroly protokolů IMAP/IMAPS a POP3/POP3S přejděte do Rozšířeného nastavení > Web a mail > Ochrana poštovních klientů > Poštovní protokoly.

ESET Smart Security Premium rovněž podporuje kontrolu protokolů IMAPS (585, 993) a POP3S (995), které používají šifrovaný kanál pro výměnu informací mezi klientem a serverem. ESET Smart Security Premium kontroluje komunikaci využívající protokol SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security). Program bude kontrolovat komunikaci na portech definovaných v části Protokoly používané protokolem IMAPS / POP3S, bez ohledu na verzi operačního systému. V případě potřeby lze přidat další komunikační porty. Více čísel portů je třeba oddělit čárkou.

Šifrovaná komunikace se standardně nekontroluje. Pro zobrazení nastavení skeneru přejděte do Rozšířených nastavení > Web a mail > SSL/TLS.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP