ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Integrace do poštovních klientů

Integrace ESET Smart Security Premium do poštovních klientů zvyšuje úroveň ochrany před škodlivým kódem obdrženým prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud používáte poštovního klienta, který ESET Smart Security Premium podporuje, je vhodné integraci povolit. Při integraci dochází k vložení panelu nástrojů programu ESET Smart Security Premium do poštovního klienta, což přispívá k efektivnější kontrole e-mailových zpráv. Možnost pro integraci naleznete v Rozšířených nastaveních (dostupných po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložce Web a mail > Ochrana poštovních klientů > Poštovní klienti.

Microsoft Outlook je v současné době jediným podporovaným e-mailovým klientem. Poštovní ochrana je zajišťována pomocí doplňku. Hlavní výhodou doplňku je nezávislost na použitém protokolu. Pokud jsou zprávy šifrovány, virový skener je dostává ke kontrole již dešifrované. Úplný seznam podporovaných poštovních klientů a jejich verzí naleznete v ESET Databázi znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).

Optimalizovat zpracování příloh – při vypnutí této možnosti budou všechny přílohy kontrolovány okamžitě. Může tím dojít ke zpomalení výkonu e-mailového klienta.

Pokročilé zpracování poštovními klienty – tuto možnost vypněte, pokud pozorujete propad výkonu při práci s vaším poštovním klientem.