ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ochrana poštovních klientů

Bližší informace o integraci klientů si přečtěte kapitolu Integrace ESET Smart Security Premium do poštovních klientů.

Nastavení e-mailových klientů naleznete v Rozšířených nastaveních (dostupných po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložce Web a mail > Ochrana poštovních klientů > Poštovní klienti.

Poštovní klienti

Zapnout poštovní ochranu prostřednictvím doplňku do poštovního klienta – Vypnutím se deaktivuje ochrana zajišťovaná doplňkem v e-mailových klientech.

Kontrolovat tyto zprávy

Vyberte e-maily pro kontrolu:

Příchozí zprávy

Odchozí zprávy

Čtené zprávy

Změněná zpráva


note

Doporučujeme, abyste možnost Zapnout poštovní ochranu prostřednictvím doplňku do poštovního klienta měli zapnutou. I když integrace není zapnuta nebo je nefunkční, ochrana e-mailová komunikace je stále zajišťována prostřednictvím modulu Filtrováním protokolů (IMAP/IMAPS a POP3/POP3S).

S infikovanými zprávami provést následující akci

Žádná akce – program upozorní na zprávy s infikovanými přílohami, avšak neprovede žádnou akci.

Odstranit zprávu – program upozorní na infikované přílohy a odstraní celou zprávu.

Přesunout zprávu do složky s odstraněnými zprávami – program bude přesouvat infikované zprávy do složky s vymazanými zprávami.

Přesunout zprávu do složky (výchozí akce) – program bude přesouvat infikované zprávy do vybrané složky.

Složka – definujte vlastní složku, do které přesouvat infikované zprávy.