ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

POP3, POP3S filtr

Protokol POP3 je nejrozšířenější protokol určený pro příjem e-mailové komunikace prostřednictvím poštovního klienta. ESET Smart Security Premium zajišťuje ochranu tohoto protokolu nezávisle na používaném klientovi.

Modul ochrany poskytující tuto kontrolu je automaticky zaveden při spuštění systému a je pak aktivní v paměti. Pro správné fungování ověřte, zda je modul zapnutý. Kontrola protokolu POP3 je prováděna automaticky bez nutnosti konfigurace poštovního klienta. Standardně je kontrolována komunikace na portu 110. Více čísel portů je třeba oddělit čárkou.

Šifrovaná komunikace se standardně nekontroluje. Pro zobrazení nastavení skeneru přejděte do Rozšířených nastavení > Web a mail > SSL/TLS.

V této sekci můžete nastavit kontrolu protokolů POP3 a POP3s.

Zapnout protokolu POP3 – pomocí této možnosti aktivujete detekci škodlivého softwaru v POP3 komunikaci.

Porty používané protokolem POP3 – seznam portů využívaných POP3 protokolem (standardně 110).

ESET Smart Security Premium také podporuje kontrolu protokolu POP3s. Při této komunikaci jsou přenášeny údaje mezi serverem a klientem prostřednictvím šifrovaného kanálu. ESET Smart Security Premium kontroluje komunikaci šifrovanou metodami SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security).

Nepoužívat kontrolu protokolu POP3s – šifrovaná komunikace nebude kontrolována.

Používat kontrolu protokolu POP3s pro vybrané porty – kontrolovaná bude pouze POP3s komunikace na portech definovaných v poli Porty používané protokolem POP3s.

Porty používané protokolem POP3s – seznam portů využívaných POP3s protokolem (standardně 995).