ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Secure Data

Secure Data je funkce v ESET Smart Security Premium, která umožňuje šifrovat data na vašem počítači a chránit výměnná média před zneužitím soukromých či tajných informací. Nejčastější dotazy týkající se součástí Secure Data naleznete v ESET Databázi znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).

Pro zapnutí Secure Data zvolte jednu z následujících možností:

Po instalaci produktu přejděte do Nastavení dalších ESET bezpečnostních nástrojů a klikněte na Zapnout v řádku Secure Data.

V hlavním okně programu přejděte na záložku Nastavení > Bezpečnostní nástroje. Klikněte na přepínač MODULE_INACTIVE u možnosti Secure Data a postupujte dle pokynů na obrazovce.


note

Na zařízení, na kterém máte zapnuté Secure Data, není možné dále nainstalovat ESET Endpoint Encryption.

Pokud máte Secure Data zapnuté, v hlavním okně programu klikněte na Nástroje > Secure Data a zvolte si jednu z možností:

Vytvoření šifrovaného virtuální disku

Zašifrovat soubory na výměnném médiu

essp_Secured_Data_actions