Výnimky pre webové stránky

Ak chcete pridať výnimku pre webovú stránku, kliknite na Nastavenia > Bezpečnostné nástroje > Rodičovská kontrola a potom kliknite na Pridať výnimku pre webovú stránku.

PAGE_SETTINGS_PARENTAL

Zadajte URL adresu do poľa URL webovej stránky, vyberte MAIN_SETTING_ICON_ALLOW (povolené) alebo MAIN_SETTING_ICON_DENY (blokované) pre každý používateľský účet a kliknite na OK pre pridanie stránky do zoznamu.

PANEL_PARENTAL_WEBPAGES

Pre vymazanie URL adresy zo zoznamu kliknite na Nastavenia > Bezpečnostné nástroje > Rodičovská kontrola, kliknite na Blokovaný obsah a nastavenia... pod príslušným používateľským účtom, kliknite na kartu Výnimky, vyberte výnimku a kliknite na Odstrániť.

PANEL_PARENTAL_WEB_EXCEPTIONS

V zoznamoch URL adries nie je možné používať špeciálne znaky * (hviezdička) a ? (otáznik). Napríklad adresy webových stránok s viacerými TLD musíte zadať ručne (napríklad examplepage.com, examplepage.sk). Keď pridáte adresu do zoznamu, celý obsah nachádzajúci sa na danej doméne a všetkých jej subdoménach (napríklad sub.examplepage.com) bude blokovaný alebo povolený na základe toho, akú akciu ste pre URL vybrali.


note

Blokovanie alebo povolenie určitej webovej stránky môže byť presnejšie ako blokovanie kategórie stránok. Pri zmene nastavení a pri pridaní kategórie do zoznamu buďte opatrný.