Používateľské účty

Nastavenia sú k dispozícii v sekcii Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e‑mail > Rodičovská kontrola > Používateľské účty > Upraviť.

V tejto časti môžete z používateľských účtov systému Windows vybrať tých používateľov, ktorých má rodičovská kontrola chrániť pred prístupom k nevhodnému alebo škodlivému obsahu na internete.

Stĺpce

Účet systému Windows – meno používateľa.

Zapnuté – informuje, či je rodičovská kontrola pre daný účet zapnutá.

Doména – názov domény, do ktorej používateľ patrí.

Dátum narodenia – vek vlastníka používateľského účtu.

Ovládacie prvky

Pridať – zobrazí sa okno pre pridanie používateľského účtu.

Upraviť – táto možnosť vám umožní upraviť zvolený účet.

Odstrániť – odstráni zvolený účet.

Obnoviť – ak ste pridali používateľský účet, ESET Smart Security Premium môže obnoviť zoznam používateľských účtov bez toho, aby ste museli okno zatvoriť.