Zablokovaná podozrivá hrozba

Táto udalosť môže nastať v prípade, ak sa niektorá aplikácia na vašom počítači pokúša neštandardne komunikovať s iným počítačom v sieti, zneužiť bezpečnostnú dieru alebo skenovať porty.

Hrozba – názov hrozby.

Vzdialená adresa – vzdialená IP adresa.

Povoliť – vytvorí IDS pravidlo, pričom pre každý typ akcie (blokovať, oznámiť, zapísať do protokolu) bude zvolená možnosť „žiadna akcia“.

Pokračovať v blokovaní – zablokuje detegovanú hrozbu. Na vytvorenie IDS pravidla pre danú hrozbu označte možnosť Viac neupozorňovať. Pravidlo bude pridané bez zobrazenia oznámenia či zápisu do protokolu.


note

Informácia zobrazená v okne oznámení sa môže líšiť v závislosti od typu zachytenej hrozby.

Viac informácií o hrozbách a ďalších súvisiacich pojmoch nájdete v kapitole Typy vzdialených útokov alebo Typy detekcií.

Postup riešenia duplicitných IP adries v sieti nájdete v tomto článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.