IDS pravidlá

V niektorých situáciách môže systém na detekciu narušenia (IDS) zaznamenať komunikáciu medzi routermi alebo inými internými sieťovými zariadeniami ako potenciálny útok. Môžete napríklad pridať známu bezpečnú adresu do Adries vylúčených z aktívnej ochrany IDS, a tak obísť IDS.


note

Ilustrované inštrukcie

Nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET môže byť dostupný len v anglickom jazyku:

Ako vylúčiť IP adresu z IDS v programe ESET Smart Security Premium

Stĺpce

Detekcia – typ detekcie.

Aplikácia – nastavte cestu k vylúčenej aplikácii kliknutím na ... (napríklad C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). Nezadávajte názov aplikácie.

Vzdialená IP – zoznam vzdialených IPv4 alebo IPv6 adries/rozsahov/podsietí. Viaceré adresy musia byť oddelené čiarkou.

Blokovať – každý systémový proces má vlastné predvolené správanie a priradenú akciu (blokovať alebo povoliť). Predvolené správanie programu ESET Smart Security Premium je možné zmeniť v roletovom menu tak, aby bol proces povolený alebo, naopak, blokovaný.

Oznámiť – môžete zvoliť, či sa majú na počítači zobrazovať oznámenia na ploche. Máte na výber z hodnôt Predvolená/Áno/Nie.

Zapísať do protokolu – umožňuje zaznamenávanie udalostí do protokolov programu ESET Smart Security Premium. Máte na výber z hodnôt Predvolená/Áno/Nie.

CONFIG_EPFW_IDS_EXCEPTION

Spravovanie IDS pravidiel

Pridať – vytvorenie nového IDS pravidla.

Upraviť – zmena existujúceho IDS pravidla.

Odstrániť – odstránenie označeného IDS pravidla zo zoznamu.

UP_DOWN Navrch/Vyššie/Nižšie/Naspodok – šípky, ktoré vám jednoducho umožňujú meniť prioritu pravidiel v zozname (pravidlá sa posudzujú zhora nadol).

CONFIG_EPFW_IDS_EXCEPTION_EDIT


example

Ak chcete, aby sa pri každom výskyte konkrétnej udalosti zobrazilo oznámenie a bol vytvorený protokol:

1.Kliknite na Pridať a pridajte nové IDS pravidlo.

2.Z roletového menu Detekcia vyberte konkrétny typ detekcie.

3.Po kliknutí na ... zvoľte cestu k aplikácii, pre ktorú sa má zvolené oznámenie uplatňovať.

4.V roletovom menu Blokovať ponechajte možnosť Predvolená. Takto bude vykonaná akcia, ktorá je predvolená produktom ESET Smart Security Premium.

5.V roletovom menu Oznámiť a Zapísať do protokolu vyberte možnosť Áno.

6.Kliknite na OK, aby sa oznámenie uložilo.


example

Ak chcete, aby sa prestali opakovane zobrazovať oznámenia pre konkrétny typ Detekcie, ktorú nepovažujete za hrozbu:

1.Kliknite na Pridať a pridajte nové IDS pravidlo.

2.Z roletového menu Detekcia vyberte konkrétny typ detekcie, napr. Relácia SMB bez bezpečnostných rozšírení alebo Útok skenovaním portov TCP.

3.V prípade prichádzajúcej komunikácie vyberte z roletového menu Smer možnosť Dnu.

4.V roletovom menu Oznámiť vyberte možnosť Nie.

5.V roletovom menu Zapísať do protokolu vyberte možnosť Áno.

6.Pole Aplikácia nechajte prázdne.

7.Ak komunikácia neprichádza z konkrétnej IP adresy, pole Vzdialená IP adresa nechajte prázdne.

8.Kliknite na OK, aby sa oznámenie uložilo.