Ako vyriešiť chybové hlásenie „Ochrana online platieb nemohla byť presmerovaná na požadovanú webovú stránku“


note

Namiesto presmerovania webových stránok použite možnosť Zabezpečiť všetky prehliadače

Predvolene sa zabezpečený prehliadač Ochrany online platieb spustí v samostatnom okne aktuálne používaného prehliadača po návšteve známej stránky internetového bankovníctva. Namiesto presmerovania webových stránok si môžete vybrať možnosť Zabezpečiť všetky prehliadače, aby sa všetky podporované webové prehliadače spúšťali v zabezpečenom režime. Vďaka tomu budete môcť prehliadať webové stránky, používať internetové bankovníctvo a vykonávať online transakcie v jednom zabezpečenom okne prehliadača bez presmerovania konkrétnych stránok do samostatného okna.

Ak chcete zapnúť možnosť Zabezpečiť všetky prehliadače, otvorte hlavné okno programu, prejdite do sekcie Nastavenia > Bezpečnostné nástroje a kliknite na prepínacie tlačidlo vedľa možnosti Zabezpečiť všetky prehliadače.

Ak chcete vyriešiť problém s presmerovaním webových stránok, postupujte podľa pokynov nižšie:


important

Po dokončení každého kroku skontrolujte, či Ochrana online platieb už pracuje správne.

Ak okno prehliadača stále nefunguje, postupujte ďalšími krokmi, až kým sa okno nezačne opäť zobrazovať.

1.Reštartujte počítač.

2.Uistite sa, že používate najnovšiu verziu operačného systému Windows a programu ESET Smart Security Premium: Ako aktualizovať produkt ESET (určený pre domácnosti) na najnovšiu verziu?

3.Mohlo dôjsť ku konfliktu s vaším bezpečnostným softvérom tretej strany, sieťou VPN alebo firewallom. Odporúčame dočasne pozastaviť funkčnosť tohto softvéru alebo ho odinštalovať.

4.Vypnite všetky rozšírenia prehliadača tretích strán.

5.Vymažte vyrovnávaciu pamäť webového prehliadača. Ako vymažem vyrovnávaciu pamäť prehliadača Firefox alebo prehliadača Google Chrome?

6.Uistite sa, že váš predvolený prehliadač sa nenachádza v zozname vylúčených aplikácií v časti Rozšírené nastavenia > Web a e‑mail > Filtrovanie protokolov > Vylúčené aplikácie. Prístup k rozšíreným nastaveniam.

7.Ak ste neaktualizovali svoj produkt ESET na novšiu verziu v predchádzajúcich krokoch, odinštalujte ho a opätovne nainštalujte. Po inštalácii reštartujte počítač.

8.Ak problém pretrváva, môžete zapnúť možnosť Zabezpečiť všetky prehliadače alebo prejsť do zabezpečeného prehliadača z hlavného okna programu > Nástroje > Ochrana online platieb.

PAGE_UTILITIES


Ochrana online platieb predstavuje dodatočnú vrstvu ochrany, ktorej cieľom je chrániť vaše online transakcie a finančné údaje pred zneužitím.

Zabezpečený prehliadač Ochrany online platieb sa bežne spúšťa v aktuálne používanom prehliadači po návšteve známej stránky internetového bankovníctva.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností konfigurácie fungovania zabezpečeného prehliadača:

Zabezpečiť všetky prehliadače – ak je táto možnosť zapnutá, všetky podporované webové prehliadače sa budú spúšťať v zabezpečenom režime. Vďaka tomu budete môcť prehliadať webové stránky, používať internetové bankovníctvo, nakupovať na internete a vykonávať online transakcie v jednom zabezpečenom okne prehliadača. To znamená, že pri tomto nastavení sa zabezpečený prehliadač nebude otvárať v samostatnom okne po presmerovaní konkrétnych stránok.

Zapnúť presmerovanie chránených stránok (predvolené) – stránky uvedené na zozname chránených webových stránok a internom zozname stránok internetového bankovníctva budú automaticky presmerované do zabezpečeného prehliadača. Môžete nastaviť, či sa má chránená stránka otvárať v bežnom alebo zabezpečenom prehliadači.

Obe predošlé možnosti sú vypnuté – ak sú obe nastavenia vypnuté a chcete otvoriť zabezpečený prehliadač, v programe ESET Smart Security Premium kliknite na Nástroje > ICON_BPP Ochrana online platieb, prípadne zabezpečený prehliadač otvorte kliknutím na ikonu ICON_BPP Ochrana online platieb na pracovnej ploche. Prehliadač, ktorý máte v systéme Windows nastavený ako predvolený, sa spustí v zabezpečenom režime.

Nastavenia zabezpečeného prehliadača môžete upraviť v rozšírených nastaveniach Ochrany online platieb. Ak chcete využívať funkciu Zabezpečiť všetky prehliadače, v programe ESET Smart Security Premium kliknite na Nastavenia > Bezpečnostné nástroje a pomocou prepínača zapnite možnosť Zabezpečiť všetky prehliadače.

Na chránené prehliadanie internetu je nevyhnutné použiť šifrovaný komunikačný protokol HTTPS. Ochrana online platieb je podporovaná v týchto prehliadačoch:

Internet Explorer 8.0.0.0+

Microsoft Edge 83.0.0.0+

Google Chrome 64.0.0.0+

Firefox 24.0.0.0+

Pre podrobnejšie informácie o funkcii Ochrana online platieb si prečítajte nasledujúce články Databázy znalostí spoločnosti ESET, ktoré sú dostupné v angličtine a niekoľkých ďalších jazykoch:

Ako používať ESET Ochranu online platieb?

Ako zapnem alebo vypnem ESET Ochranu online platieb pre konkrétnu webovú stránku?

Ako pozastavím alebo vypnem ochranu online platieb v ESET Windows produkte pre domácnosti?

Ochrana online platieb – bežné chyby

Slovník pojmov ESET | Ochrana online platieb


Ak sa vám stále nedarí vyriešiť váš problém, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.