Ismert hálózatok szerkesztése

Az ismert hálózatokat kézzel a További beállítások > Hálózatvédelem > Általános > Ismert hálózatok , majd a Szerkesztés elemre kattintva konfigurálhatja.

Oszlopok

Név – Egy ismert hálózat neve.

Védelem típusa – Megjeleníti, hogy a hálózatnál a megbízható, nem megbízható vagy Windows-beállítások használata érték van-e beállítva.

Tűzfalprofil – A lapon a Profil legördülő listában kijelölt profilokhoz tartozó szabályok jelennek meg.

Frissítési profi – Lehetővé teszi a létrehozott frissítési profil alkalmazását, amikor ehhez a hálózathoz csatlakozik.

Vezérlőelemek

Hozzáadás – Új ismert hálózat létrehozása.

Szerkesztés – Meglévő ismert hálózat szerkesztése.

Eltávolítás – Ha el szeretne távolítani egy hálózatot az ismert hálózatok listájáról, jelölje ki, és kattintson az Eltávolítás gombra.

Tetejére/Fel/Le/Aljára – Az ismert hálózatok prioritási szintjének módosítása (az ismert hálózatok értékelése fentről lefelé történik).

A hálózati konfiguráció beállításai az alábbi négy lapon találhatók:

Hálózat

Itt megadhatja a hálózat nevét, és kiválaszthatja a védelem típusát (megbízható, nem megbízható vagy Windows-beállítások használata). A Tűzfalprofil legördülő listában kiválaszthatja a hálózat profilját. Ha a hálózat a megbízható védelmi típust használja, akkor a program az összes közvetlenül csatlakoztatott hálózati almappát megbízhatónak tekinti. Ha például egy hálózati adapter a 192.168.1.5 IP-címmel csatlakozik a hálózathoz, az alhálózati maszk pedig 255.255.255.0, a 192.168.1.0/24-es alhálózat bekerül az adapter megbízható zónájába. Ha az adapter több címmel/alhálózattal rendelkezik, mindegyik megbízható lesz, függetlenül az ismert hálózat Hálózati azonosítás lapon megadott beállításaitól.

Ezenkívül a További megbízható címek csoportban hozzáadott címek is mindig a hálózathoz csatlakoztatott adapterek megbízható zónájába fognak tartozni (a hálózat védelmi típusától függetlenül).

Figyelmeztetés gyenge WiFi-titkosításról – Az ESET Smart Security Premium tájékoztatja Önt, ha egy védtelen vezeték nélküli hálózathoz vagy egy gyenge védelemmel rendelkező hálózathoz csatlakozik.

Tűzfalprofil – Kiválaszthatja azt a tűzfalprofilt, amelyet használni szeretne ehhez a hálózathoz kapcsolódva.

Profil frissítése – Kiválaszthatja azt a frissítési profilt, amelyet használni szeretne ehhez a hálózathoz kapcsolódva.

Ahhoz, hogy egy hálózatot csatlakoztatottként lehessen megjelölni a csatlakoztatott hálózatok listájában, az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:

Hálózati azonosítás – Minden megadott paraméternek meg kell felelnie az aktív kapcsolati paramétereknek.

Hálózati hitelesítés – Hitelesítési szerver megadása esetén sikeres hitelesítésre van szükség az ESET hitelesítési szerverével.

Hálózati azonosítás

A hálózati azonosítás a helyi hálózati adapter paramétereinek megfelelően történik. A program minden kijelölt paramétert összevet az aktív hálózati kapcsolatok tényleges paramétereivel. Az IPv4- és az IPv6-címek egyaránt megengedettek.

DIALOG_EPFW_AUTH_LOCAL_SETTINGS

Hálózati hitelesítés

A hálózati hitelesítés adott szervert keres a hálózatban, és a szerver hitelesítéséhez aszimmetrikus titkosítást (RSA) használ. A hitelesítés alatt álló hálózat nevének meg kell egyeznie a hitelesítési szerver beállításai között megadott zónanévvel. A név érzékeny a kis- és nagybetűkre. Adja meg a szerver nevét és figyelőportját, valamint a titkos szerverkulcsnak megfelelő nyilvános kulcsot (erről további információt talál a Hálózati hitelesítés – Szerverkonfiguráció című témakörben). A szerveren tárolt kulcs nevét IP-címként, illetve DNS- vagy NetBios-névként, a szervernév után írt elérési úttal adhatja meg (például: szervernév/könyvtár1/könyvtár2/hitelesítés). Helyettesítő szervereket is megadhat az elérési út végén, egymástól pontosvesszővel elválasztva.

Töltse le az ESET hitelesítési szerverét,.

A nyilvános kulcs az alábbi fájltípusokból importálható:

Titkosított nyilvános kulcsot tartalmazó, PEM formátumú (.pem) fájl – ezt a kulcsot az ESET hitelesítési szerverével lehet előállítani (további tudnivalók a Hálózati hitelesítés – Szerverkonfiguráció című témakörben találhatók).

Titkosított nyilvános kulcsot tartalmazó fájl

Nyilvános kulcsú tanúsítványt tartalmazó (.crt) fájl

HLPPFW_ZONE_CONF_TRUSTCHECK_CLIENTSET_2

A beállítások teszteléséhez kattintson a Teszt hivatkozásra. Sikeres hitelesítéskor A szerverhitelesítés sikeres üzenet jelenik meg. Ha a hitelesítés nincs megfelelően beállítva, az alábbi üzenetek valamelyike jelenik meg:

Nem sikerült a szerverhitelesítés. Érvénytelen vagy nem egyező vírusdefiníció.
A szerver aláírása nem egyezik meg a megadott nyilvános kulccsal.

Nem sikerült a szerverhitelesítés. A hálózati név nem egyezik.
A megadott hálózatnév nem egyezik meg a hitelesítési szerver zónájának nevével. Ellenőrizze mindkét nevet, és gondoskodjon arról, hogy egyformák legyenek.

Nem sikerült a szerverhitelesítés. A szerverről érvénytelen válasz érkezett, vagy egyáltalán nincs válasz.
Nem érkezik válasz, ha a szerver nem fut, vagy nem érhető el. Érvénytelen válasz érkezhet például akkor, ha a megadott címen egy másik HTTP-szerver fut.

A megadott nyilvános kulcs érvénytelen.
Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a megadott nyilvánoskulcs-fájl.