Pokretač prilagođenog skeniranja

Možete koristiti prilagođeno skeniranje da biste skenirali radnu memoriju, mrežu ili određene dijelove diska umjesto cijelog diska. Kliknite Napredna skeniranja > Prilagođeno skeniranje i odaberite opciju u padajućem izborniku GEAR > Ciljevi skeniranja ili odaberite određene objekte iz (stablaste) strukture mape.

Padajući izbornik Ciljevi skeniranja omogućuje odabir ciljeva skeniranja.

Prema postavkama profila – Odabire ciljeve postavljene u odabranom profilu skeniranja.

Izmjenjivi mediji – Odabire disketne pogone, USB uređaje za pohranu podataka, CD/DVD uređaje.

Lokalni pogoni – Odabire sve sistemske tvrde diskove.

Mrežni pogoni – Odabire sve mapirane mrežne pogone.

Prilagođeni odabir – Poništava sve prethodne odabire.

Struktura mape (stablo) također sadrži specifične ciljeve skeniranja.

Radna memorija – Skenira sve procese i podatke koje trenutačno koristi radna memorija.

Boot sektori / UEFI – Skenira boot sektore i UEFI da bi se otkrila prisutnost zlonamjernih programa. Više o UEFI skeneru pronađite u rječniku.

Baza podataka WMI – Skenira cijelu bazu podataka Windows Management Instrumentation WMI, sva polja naziva, sve instance klase i sva svojstva. Traži reference na zaražene datoteke ili zlonamjerne programe ugrađene kao podatke.

Sistemski registar – Skenira cijeli sistemski registar, sve ključeve i potključeve. Traži reference na zaražene datoteke ili zlonamjerne programe ugrađene kao podatke. Prilikom brisanja prijetnji referenca ostaje u registru kako bi se osiguralo da se ne izgube važni podaci.

Da biste brzo došli do objekta skeniranja ili dodali ciljnu mapu ili jednu ili više datoteka, unesite ciljnu mapu u prazno polje ispod popisa mapa.


note

Zakazivanje tjednog skeniranja računala

Da biste zakazali redoviti zadatak, pročitajte poglavlje Zakazivanje tjednog skeniranja računala.

SCAN_CUSTOM

Možete konfigurirati parametre čišćenja za skeniranje pod Napredno podešavanje > Modul detekcije > Skeniranje na zahtjev > ThreatSense parametri > Čišćenje. Da biste pokrenuli skeniranje bez čišćenja, odaberite mogućnost Skeniranje bez čišćenja. Povijest skeniranja sprema se u dnevnik skeniranja.

Ako odaberete Zanemari iznimke datoteke s ekstenzijama koje su prije bile izuzete od skeniranja sada će se skenirati bez iznimke.

Iz padajućeg izbornika Profil skeniranja možete odabrati profil koji ćete upotrebljavati za skeniranje određenih objekata. Standardni je profil Smart skeniranje. Postoje još tri unaprijed definirana profila skeniranja: Dubinsko skeniranje, Skeniranje iz kontekstnog izbornika i Skeniranje računala. Ovi profili skeniranja upotrebljavaju različite ThreatSense parametre. Dostupne opcije opisane su u izborniku Napredno podešavanje > Modul detekcije > Skeniranje zlonamjernih programa > Skeniranje na zahtjev > ThreatSense parametri.

Kliknite Skeniraj da biste izvršili skeniranje s prilagođenim parametrima koje ste postavili.

Mogućnost Skeniraj kao administrator omogućuje vam skeniranje s administratorskog računa. Koristite se tom mogućnosti ako trenutačno prijavljeni korisnik nema dovoljno ovlasti za pristup datotekama koje želite skenirati. Taj gumb nije dostupan ako trenutačno prijavljeni korisnik ne može zakazivati operacije kontrole korisničkih računa kao administrator.


note

Kada se skeniranje dovrši, možete vidjeti dnevnik skeniranja računala klikom na mogućnost Prikaži dnevnik.