Integracija s klijentima e-pošte

Trenutačno su, između ostalih, podržani sljedeći klijenti e-pošte: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail. Zaštita e-pošte funkcionira kao dodatak za te programe. Glavna je prednost dodatka to da on ne ovisi o protokolu koji se koristi. Kada klijent e-pošte primi šifriranu poruku, ona se dešifrira i šalje skeneru virusa. Potpuni popis podržanih klijenata e-pošte i njihovih verzija potražite u sljedećem članku ESET-ove baze znanja.