zaštita klijenta e-pošte

Integracija programa ESET Smart Security Premium s klijentom e-pošte povećava razinu aktivne zaštite od zlonamjernog koda u porukama e-pošte. Ako je vaš klijent e-pošte podržan, ta se integracija može aktivirati u programu ESET Smart Security Premium. Nakon integracije u klijent e-pošte alatna traka programa ESET Smart Security Premium umeće se izravno u klijent e-pošte za učinkovitiju zaštitu e-pošte. Postavke integracije nalaze se u odjeljku Napredno podešavanje (F5) > Web i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte > Klijenti e-pošte.

Integracija s klijentima e-pošte

Trenutačno su, između ostalih, podržani sljedeći klijenti e-pošte: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail. Zaštita e-pošte funkcionira kao dodatak za te programe. Glavna je prednost dodatka to da on ne ovisi o protokolu koji se koristi. Kada klijent e-pošte primi šifriranu poruku, ona se dešifrira i šalje skeneru virusa. Potpuni popis podržanih klijenata e-pošte i njihovih verzija potražite u sljedećem članku ESET-ove baze znanja.

Uključite opciju Deaktiviraj provjeru pri promjeni sadržaja ulazne pošte ako primijetite da sustav funkcionira sporije kada dohvaća poruke e-pošte.

E-pošta za skeniranje

Aktiviraj zaštitu e-pošte klijentskim dodacima – Kada je deaktivirana, isključena je zaštita klijentskim podacima za e-poštu.

Primljene poruke e-pošte – provjerava primljene poruke e-pošte kada je omogućeno.

Poslane poruke e-pošte – provjerava poslane poruke e-pošte kada je omogućeno.

Pročitane poruke e-pošte – provjerava pročitane poruke e-pošte kada je omogućeno.


note

Preporučujemo da aktivirate opciju Aktiviraj zaštitu e-pošte klijentskim dodacima. Čak i ako integracija nije aktivirana ili funkcionalna, značajka Filtriranje protokola (IMAP/IMAPS i POP3/POP3S) svejedno štiti komunikaciju e-poštom.

Akcija koju treba izvesti na zaraženoj poruci e-pošte

Bez radnje – ako je aktivirana ova opcija, program će prepoznavati zaražene privitke, ali neće poduzimati nikakve radnje na e-pošti.

Izbriši poruku e-pošte – Program će obavještavati korisnika o infiltracijama i izbrisati poruku.

Premjesti poruku e-pošte u mapu s izbrisanim stavkama – Zaražene poruke e-pošte automatski će se premjestiti u mapu Izbrisane stavke.

Premjesti poruku e-pošte u mapu – Zaražene poruke e-pošte automatski će se premjestiti u navedenu mapu.

Mapa – Odredite prilagođenu mapu u koju želite premjestiti zaražene poruke e-pošte nakon što se otkriju.

Ponovi skeniranje nakon nadogradnje – ponovno skenira zaražene poruke e-pošte nakon nadogradnje modula detekcije kada je omogućeno.

Prihvati rezultate skeniranja iz ostalih modula – omogućuje modulu zaštite e-pošte da upotrebljava rezultate skeniranja primljene od drugih modula zaštite umjesto ponovnog skeniranja.