Alatna traka za Microsoft Outlook

Zaštita programa Microsoft Outlook radi kao dodatni modul. Nakon instalacije programa ESET Smart Security Premium ova alatna traka na kojoj se nalazi mogućnosti antivirusne/antispam zaštite dodaje se programu Microsoft Outlook:

Spam poruke – Označuje odabrane poruke kao spam poruke. Nakon označivanja središnjem serveru s pohranom potpisa spam poruka šalje se "otisak" poruke. Ako server primi slične "otiske" od nekoliko korisnika, poruka će ubuduće biti klasificirana kao spam.

Nisu spam poruke – Označuje da odabrane poruke nisu spam poruke.

Spam adresa (popis spam adresa) – Dodaje novu adresu pošiljatelja na popis spam adresa. Sve poruke primljene s neke od adresa na popisu automatski se klasificiraju kao spam.


warning

Čuvajte se zavaravanja – Krivotvorenja pošiljateljeve adrese na poruku e-pošte kako bi se zavaralo primatelje e-pošte da pročitaju i odgovore.

Pouzdana adresa (popis pouzdanih stavki) – Dodaje novu adresu pošiljatelja na popis pouzdanih stavki. Poruke primljene s adresa na popisu pouzdanih adresa nikad se neće automatski klasificirati kao spam.

ESET Smart Security Premium – dvokliknite ikonu da biste otvorili glavni prozor programa ESET Smart Security Premium.

Ponovno skeniraj poruke – Omogućuje ručno pokretanje provjere e-pošte. Možete odrediti koje poruke želite skenirati te ponovno pokrenuti skeniranje primljene e-pošte. Dodatne informacije potražite u odjeljku Zaštita klijenta e-pošte.

Podešavanje skenera – Prikazuje opcije podešavanja zaštite klijenta e-pošte.

Podešavanje antispama – Prikazuje opcije podešavanja antispam zaštite.

Adresari – Otvara prozor antispam zaštite u kojem možete pristupiti popisu izuzetih, pouzdanih i spam adresa.