E-mail értesítések

Az ESET Smart Security Premium automatikusan értesítő e-maileket tud küldeni a kiválasztott részletességi szintű esemény előfordulása esetén. Jelölje be az Értesítések küldése e-mailben jelölőnégyzetet az e-mail-értesítések aktiválásához.

CONFIG_NOTICE

SMTP szerver

SMTP-szerver – Az értesítések küldéséhez használt SMTP-szerver (például smtp.provider.com:587, az előre definiált port a 25-ös).

note

Megjegyzés

A TLS-titkosítású SMTP-szervereket nem támogatja az ESET Smart Security Premium.

Felhasználónév és jelszó – Ha az SMTP-szerver hitelesítést igényel, írja be ezekbe a mezőkbe az SMTP-szerver eléréséhez szükséges felhasználónevet és jelszót.

Feladó címe – Megadhatja a feladó címét, amely az értesítő e-mailek fejlécében jelenik meg.

Címzett címe – Megadhatja a címzett címét, amely az értesítő e-mailek fejlécében jelenik meg. Pontosvesszővel elválasztva több érték is megadható.

TLS engedélyezése – TLS titkosítást használó biztonsági figyelmeztetések és értesítek küldése.

SMTP-kapcsolat tesztelése – A rendszer egy teszt e-mailt küld a címzett e-mail-címére. Ki kell tölteni az SMTP-szerver, Felhasználónév, Jelszó, Feladó címe és Címzett címek mezőt.

E-mail-beállítások

Az Értesítések minimális részletessége legördülő menüben kiválaszthatja a küldendő értesítések kezdő részletességi szintjét.

Diagnosztikai – Az alábbiak mellett a program pontos beállításához szükséges információk naplózása.

Tájékoztató – Tájékoztató jellegű üzenetek rögzítése a naplóba (beleértve a szokatlan hálózati eseményekről és a sikeres frissítésekről szóló üzeneteket, valamint a fent említett bejegyzéseket).

Figyelmeztetések – Kritikus hibák és figyelmeztető üzenetek rögzítése (az Anti-Stealth nem fut megfelelően, vagy nem sikerült a frissítés).

Hibák – A dokumentumvédelem sikertelen indításával kapcsolatos és más kritikus hibák bejegyzése.

Kritikus – A program csak a kritikus (például a vírusvédelem indításával vagy a fertőzött rendszerrel kapcsolatos) hibákat naplózza.

TLS engedélyezése – Engedélyezheti TLS titkosítású riasztások és értesítések küldését.

Minden értesítés külön e-mailben küldése – Ha engedélyezi ezt az opciót, a címzett minden értesítés esetén új e-mailt kap. Ennek következtében rövid időn belül nagyszámú e-mailre lehet számítani.

Új értesítési e-mailek küldésének időköze (perc) – Percekben megadott időköz, amely után a program új értesítéseket küld az e-mail-címre. Ha azonnal el szeretné küldeni az értesítéseket, állítsa az időközt 0 értékre.

Üzenetformátum

A program és a távoli felhasználó vagy rendszergazda közötti kommunikáció e-mailek vagy (a Windows üzenetküldő szolgáltatásával továbbított) helyi hálózati üzenetek formájában történik. A riasztások és az értesítések alapértelmezett formátuma a legtöbb helyzethez megfelelő, de bizonyos esetekben előfordulhat, hogy módosítania kell az eseményüzenetek formátumát.

Értesítések formátuma – A távoli számítógépeken megjelenített értesítések formátuma.

Riasztások formátuma – A riasztások és értesítések előre megadott alapértelmezett formátumúak. Célszerű ezeket változatlanul hagyni, néhány esetben azonban előfordulhat (ha például automatizált e-mail feldolgozó rendszert használ), hogy módosítania kell az üzenet formátumát.

Karakterkészlet – A Windows területi beállításai (például windows-1250, Unicode (UTF-8), ACSII 7-bit vagy japán (ISO-2022-JP)) alapján az e-maileket ANSI-karakterkódolássá alakítja át. Ennek eredményeképpen az "á" karakter "a" karakterre változik, egy ismeretlen szimbólum pedig a "?" karakterre.

Idézett nyomtatható karakteres kódolás használata – A program az e-mail forrását Quoted-printable (QP), idézőjeles nyomtatható) formátumba kódolja, amely ASCII karaktereket használ, és az e-mailekben 8 bites formátumban tud helyesen továbbítani speciális nemzeti karaktereket (áéíóú).

%TimeStamp% – Az esemény dátuma és időpontja

%Scanner% – Az érintett modul

%ComputerName% – A riasztást megjelenítő számítógép neve

%ProgramName% – A riasztást létrehozó program

%InfectedObject% – A fertőzött fájl, üzenet vagy más objektum neve

%VirusName% – A fertőzés azonosítása

%Action% – Művelet fertőzés esetén

%ErrorDescription% – Nem vírussal kapcsolatos esemény leírása

Az %InfectedObject% és a %VirusName% kulcsszó csak riasztásokban fordul elő, míg az %ErrorDescription% eseményekre vonatkozó üzenetekben használatos.