Instalacja kompleksowa serwera ESET Security Management Center

Chcesz przeprowadzić uaktualnienie poprzedniej wersji oprogramowania ERA?

 

Aby przeprowadzić nową instalację produktu ESET Security Management Center 7.0, należy pobrać instalator kompleksowy z sekcji pobierania w obszarze produktu ESET Security Management Center w witrynie internetowej firmy ESET.

Umożliwia on zainstalowanie wszystkich komponentów produktu ESMC przy użyciu Kreatora instalacji ESMC.

1.Przed kontynuowaniem zweryfikuj, czy wszystkie wymagania dotyczące instalacji zostały spełnione.

2.Uruchom pakiet instalacyjny. W razie potrzeby zmień ustawienia języka w menu rozwijanym Język, a następnie kliknij przycisk Dalej.

welcome

3. Wybierz opcję Zainstaluj serwer ESET Security Management Center i kliknij przycisk Dalej.

package_installation_select

4.Zaznacz pole wyboru GDPR_check_box, jeśli zgadzasz się na wysyłanie raportów o awariach i danych telemetrii do firmy ESET. Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, dane telemetrii i raporty o awariach nie będą wysyłane do firmy ESET. Zaakceptuj umowę EULA, wybierając pozycję Akceptuję warunki Umowy licencyjnej i kliknij przycisk Dalej.

5.Wybierz odpowiednie komponenty do zainstalowania i kliknij przycisk Zainstaluj.

validation-status-icon-infoUWAGA: Microsoft SQL Server Express

Jeśli masz już zainstalowaną inną wersję programu Microsoft SQL Server lub MySQL albo planujesz połączenie z innym serwerem SQL, usuń zaznaczenie tego komponentu.

Programu Microsoft SQL Server Express nie można zainstalować na kontrolerze domeny. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku korzystania z systemu Windows SBS/Essentials. Zalecamy zainstalowanie produktu ESET Security Management Center na innym serwerze albo użycie programu Microsoft SQL Server lub MySQL Server do obsługi bazy danych ESMC. Więcej informacji na temat instalacji produktu ESMC w systemie Windows SBS/Essentials.

package_installation_components

6.Jeśli podczas sprawdzania wymagań wstępnych wystąpią błędy, rozwiąż je. Sprawdź, czy system spełnia wszystkie wymagania dotyczące instalacji.

package_missing_system_requirements

validation-status-icon-infoUWAGA

Jeśli w systemie nie ma wystarczająco wolnego miejsca na instalację produktu ESMC, może zostać wyświetlone następujące powiadomienie:

validation-status-icon-error Na dysku systemowym dostępnych jest tylko 32 MB wolnego miejsca.

Do zainstalowania produktu ESMC niezbędne jest co najmniej 5000 MB wolnego miejsca na dysku.

7.Jeśli po ukończeniu sprawdzania wymagań wstępnych okaże się, że środowisko spełnia wszystkie wymagania, rozpocznie się instalacja. Pamiętaj, że instalacja może potrwać ponad godzinę w zależności od konfiguracji systemu oraz sieci.

package_installation_progress

8.Wprowadź prawidłowy Klucz licencyjny (jest dołączony do wiadomości e-mail od firmy ESET z informacjami o nowym zakupie), a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli korzystasz z poświadczeń licencyjnych starszej wersji (nazwy użytkownika i hasła), przekonwertuj te poświadczenia na klucz licencyjny. Możesz również wybrać opcję późniejszej aktywacji. W przypadku wybrania opcji Aktywuj później zapoznaj się z informacjami na temat dodawania nowej licencji i aktywacji produktu ESMC.

package_installation_activation

9.Jeśli w kroku 5 wybrano instalację programu Microsoft SQL Server Express, zostanie wykonane sprawdzenie połączenia z bazą danych. Przejdź do kroku 11. W przypadku istniejącego serwera bazy danych w następnym kroku zostanie wyświetlony monit o podanie szczegółów połączenia z bazą danych. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do sprawdzenia połączenia z bazą danych.

10. Podaj szczegóły połączenia z serwerem bazy danych:

W przypadku wybrania programu Microsoft SQL Server Express wybierz opcję MS SQL Server z uwierzytelnianiem systemu Windows lub MS SQL Server i odpowiednio skonfiguruj ustawienia połączenia.

Jeśli korzystasz z istniejącej instalacji programu Microsoft SQL Server lub MySQL Server, wybierz typ bazy danych i odpowiednio skonfiguruj ustawienia połączenia.

W odpowiednich polach wpisz nazwę bazy danych, nazwę hosta i numer portu (informacje te można znaleźć w narzędziu Microsoft SQL Server Configuration Manager) oraz szczegóły konta administratora bazy danych (nazwę użytkownika i hasło), a następnie kliknij przycisk Dalej. Połączenie z bazą danych zostanie zweryfikowane.

package_installation_db_connection

Konto bazy danych

Można użyć dedykowanego konta użytkownika bazy danych, które będzie mieć dostęp tylko do bazy danych ESMC, albo konta SA (MS SQL) lub konta użytkownika root (MySQL). W przypadku korzystania z dedykowanego konta użytkownika, konto to musi mieć odpowiednie uprawnienia dostępu do bazy danych. Jeśli nie zamierzasz używać dedykowanego konta użytkownika, wprowadź konto administratora (konto SA lub konto użytkownika root).

Jeśli w poprzednim oknie wprowadzono konto SA lub konto użytkownika root, kliknij pozycję Tak, aby kontynuować przy użyciu konta SA/konta użytkownika root jako użytkownika bazy danych ESET Security Management Center.

package_installation_db_user_root

W przypadku kliknięcia pozycji Nie musisz wybrać pozycję Utwórz nowego użytkownika (jeśli nie został jeszcze utworzony) lub Użyj istniejącego użytkownika (w przypadku dedykowanego konta użytkownika bazy danych).

package_installation_db_user_create_use

11.Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nowego hasła do konta administratora konsoli internetowej. To hasło jest ważne, ponieważ będzie służyć do logowania się w konsoli internetowej ESMC. Kliknij przycisk Dalej.

package_installation_webconsole

12. Możesz pozostawić puste pola lub wprowadzić informacje firmowe, które będą widoczne w szczegółach certyfikatów agenta ESMC i serwera ESMC. Certyfikaty umożliwiają weryfikację tożsamości agenta i serwera oraz bezpieczną komunikację z użyciem protokołu SSL. Certyfikat obejmuje: klucz publiczny, nazwę serwera, dodatkowe informacje dotyczące serwera oraz podpis ustalony przez urząd certyfikacji. W przypadku podania hasła w polu Hasło urzędu, pamiętaj o zapisaniu go w bezpiecznym miejscu, ponieważ będzie ono potrzebne w przypadku przeprowadzania uaktualnień oraz migracji w przyszłości. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

package_installation_certificate

13. Obok poszczególnych instalowanych komponentów po ukończeniu ich instalacji będzie wyświetlany zielony znacznik.

package_installation_progress_2

14. Po ukończeniu instalacji zostanie wyświetlony komunikat Pomyślnie zainstalowano serwer ESET Security Management Center z adresem URL konsoli internetowej ESMC. Kliknij adres URL, aby otworzyć konsolę internetową lub kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć okno.

package_installation_successful