Wprowadzenie

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla małych i średnich firm zarządzających sieciami złożonymi z maksymalnie 250 komputerów z systemem Windows i produktami firmy ESET służącymi do obsługi punktów końcowych przy użyciu rozwiązania ESMC 7.
Objaśniono w nim podstawowe pojęcia związane z wdrażaniem produktów zabezpieczających firmy ESET i korzystaniem z nich.

ESET Security Management Center 7

ESET Security Management Center 7 (wcześniej ERA) to aplikacja umożliwiająca zarządzanie produktami firmy ESET na klienckich stacjach roboczych, serwerach i urządzeniach mobilnych w środowisku sieciowym z poziomu jednej lokalizacji centralnej. Dzięki wbudowanemu systemowi zarządzania zadaniami dostępnemu w programie ESET Security Management Center można instalować rozwiązania zabezpieczające firmy ESET na komputerach zdalnych i szybko reagować na nowe problemy i zagrożenia.

Sam program ESET Security Management Center nie zapewnia ochrony przed szkodliwym kodem. Bezpieczeństwo środowiska jest uzależnione od obecności na stacjach roboczych rozwiązań zabezpieczających firmy ESET, takich jak ESET Endpoint Security.