Uaktualnianie programu ERA zainstalowanego w klastrze trybu failover w systemie Linux

Jeśli serwer ESMC zainstalowano w środowisku klastra trybu failover w systemie Linux i jest potrzebne uaktualnienie jego instalacji, należy wykonać poniższe czynności.

Czy uaktualniasz środowisko z serwerem proxy ERA?

Ręczne uaktualnienie programu ERA w wersji 6.5 (lub nowszej) do najnowszej wersji programu ESMC

1.Wyłącz usługę EraService w narzędziu Conga (interfejs GUI administrowania klastrem) w obszarze Grupy usługi i upewnij się, że agent ERA i serwer ERA zostały zatrzymane w obu węzłach.

2.Uaktualnij serwer ERA w węźle 1, wykonując poniższe czynności:

a.Zamontuj magazyn udostępniony w tym węźle.

b.Uaktualnij ręcznie serwer ERA do najnowszej wersji, wykonując jako użytkownik root lub przy użyciu polecenia sudo skrypt instalacji serwera server-linux-x86_64.sh.

c.Zastąp stary skrypt klastra znajdujący się w lokalizacji /usr/share/cluster/eracluster_server.sh nowym znajdującym się w lokalizacji /opt/eset/RemoteAdministrator/Server/setup/eracluster_server. Nie zmieniaj nazwy pliku eracluster_server.sh.

d.Zatrzymaj usługę serwera ESMC (stop eraserver) po uaktualnieniu.

e.Wyłącz automatyczne uruchamianie serwera ESMC, zmieniając nazwę 2 następujących plików:

i.mv /etc/init/eraserver.conf /etc/init/eraserver.conf.disabled

ii.mv /etc/init/eraserver-xvfb.conf /etc/init/eraserver-xvfb.conf.disabled

f.Odmontuj magazyn udostępniony w tym węźle.

3.Powtórz te kroki w celu uaktualnienia serwera ERA w węźle 2.

4.Uruchom usługę EraService w narzędziu Conga (interfejs GUI administrowania klastrem) w obszarze Grupy usługi.

5.Uaktualnij agenta ERA we wszystkich węzłach klastra.

6.Sprawdź w konsoli internetowej ESMC, czy wszystkie węzły nawiązują połączenie i mają najnowszą wersję.