Instalacja/Uaktualnienie

ESET Security Management Center (ESMC) to aplikacja umożliwiająca zarządzanie produktami firmy ESET na klienckich stacjach roboczych, serwerach i urządzeniach mobilnych w środowisku sieciowym z jednej lokalizacji centralnej. Dzięki wbudowanemu systemowi zarządzania zadaniami dostępnemu w programie ESET Security Management Center można instalować rozwiązania zabezpieczające firmy ESET na komputerach zdalnych i szybko reagować na nowe problemy i wykrycia.

Sam program ESET Security Management Center nie zapewnia ochrony przed szkodliwym kodem. Ochrona środowiska użytkownika zależy od zainstalowanego na stacjach roboczych, serwerach lub urządzeniach mobilnych rozwiązania zabezpieczającego firmy ESET, takiego jak ESET Endpoint Security czy ESET File Security dla systemu Microsoft Windows Server.

W programie ESET Security Management Center zastosowano dwie główne zasady:

1.Scentralizowane zarządzanie — możliwość skonfigurowania całej sieci oraz zarządzania nią i monitorowania jej działania z jednego miejsca.

2.Skalowalność — system można wdrażać zarówno w niewielkich sieciach, jak i w wielkich środowiskach firmowych. Program ESET Security Management Center można dostosowywać do rozwoju infrastruktury.

Program ESET Security Management Center obsługuje nową generację produktów zabezpieczających firmy ESET i jest także zgodny z poprzednią generacją tych produktów.

Strony pomocy programu ESET Security Management Center zawierają instrukcje pełnej instalacji i uaktualniania:

Architektura programu ESET Security Management Center

Migration Assistant

Procedury instalacji

Proces uaktualniania

Zarządzanie licencjami

Procedury wdrażania i Wdrażanie agenta przy użyciu obiektu GPO lub programu SCCM

Pierwsze kroki po zainstalowaniu programu ESET Security Management Center

Podręcznik administracji