Używane porty

Serwer ESMC można zainstalować na tym samym komputerze, na którym działa baza danych, konsola internetowa ESMC i serwer proxy Apache HTTP. Na poniższym diagramie przedstawiono osobną instalację i używane porty:

ports_scheme

W poniższych tabelach przedstawiono wszelkie możliwe porty komunikacji sieciowej używane wtedy, gdy ESET Security Management Center oraz komponenty tego oprogramowania są zainstalowane w infrastrukturze. Inne rodzaje komunikacji są obsługiwane przez procesy zachodzące w macierzystym systemie operacyjnym (na przykład NetBIOS przez TCP/IP).

hmtoggle_plus0Klient (agent ESET Management) lub komputer z serwerem proxy Apache HTTP
hmtoggle_plus0Komputer z konsolą internetową ESMC (jeżeli nie jest komputerem, na którym działa serwer ESMC)
hmtoggle_plus0Komputer serwera ESMC
hmtoggle_plus0Komputer modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi ESMC
hmtoggle_plus0Urządzenie zarządzane przez MDM

* Usługa GCM (Google Cloud Messaging) została wycofana i została usunięta 11 kwietnia 2019 r. Zastąpiono ją usługą FCM (Firebase Cloud Messaging). Do tej daty w MDM v7 zastąpiono usługę GCM usługą FCM, a po tej dacie należało tylko zezwolić na komunikację usłudze FCM.

Wstępnie zdefiniowane porty 2222 i 2223 można zmienić w razie potrzeby.

note

Uwaga

Aby oprogramowanie ESET Security Management Center działało poprawnie, żaden z wyżej wymienionych portów nie może być używany przez inne aplikacje.

Należy pamiętać o skonfigurowaniu zapór w sieci tak, by umożliwić komunikację pomiędzy wymienionymi wyżej portami.