Instalacja narzędzia Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi — system Linux

Narzędzie Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi można zainstalować na serwerze innym niż serwer, na którym zainstalowane jest rozwiązanie ESMC. Może to być użyteczne, jeśli na przykład narzędzie Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi ma być dostępne przez Internet, aby na stałe umożliwić zarządzanie urządzeniami mobilnymi użytkowników.

Instalacja komponentu MDC w systemie Linux realizowana jest przy użyciu polecenia w terminalu. Sprawdź, czy spełnione są wszystkie wymagania wstępne. Można przygotować skrypt instalacyjny, a następnie wykonać go przy użyciu programu sudo.

Wiele parametrów instalacji ma charakter opcjonalny, jednak niektóre z nich są wymagane.
 
Do instalacji wymagany jest certyfikat równorzędny ESMC. Certyfikat równorzędny ESMC można uzyskać na dwa sposoby:

Wspomagana instalacja serwerowa — podaj poświadczenia administratora konsoli internetowej ESMC (instalator automatycznie pobierze wymagane certyfikaty).

Instalacja offline— należy podać certyfikat równorzędny (certyfikat serwera proxy wyeksportowany z programu ESET Security Management Center). Można też użyć certyfikatu niestandardowego.

Parametry polecenia instalacji, które muszą zostać podane:

Certyfikat HTTPS (proxy):

--https-cert-path=
--https-cert-password=

Certyfikat równorzędny:

W przypadku wspomaganej instalacji serwerowej należy podać przynajmniej:

--webconsole-password=

W przypadku instalacji offline należy podać:

--cert-path=
--cert-password= (hasło nie jest potrzebne w przypadku domyślnego certyfikatu agenta utworzonego podczas pierwszej instalacji serwera ESMC)

Połączenie z serwerem ESMC (nazwa lub adres IP):

--hostname=

W przypadku bazy danych MySQL należy podać:

--db-type="MySQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

W przypadku bazy danych MSSQL należy podać:

--db-type="Microsoft SQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

Przykład skryptu instalacyjnego
(Nowe wiersze są oddzielone znakiem „\”, co umożliwia skopiowanie całego polecenia do terminala).

sudo ./mdmcore-linux-x86_64-0.0.0.0.sh \
--https-cert-path="full_path/proxycert.pfx" \
--https-cert-password="123456789" \
--port=2222 \
--db-type="MySQL Server" \
--db-driver="MySQL ODBC 8.0 Driver" \
--db-admin-username="root" \
--db-admin-password=123456789 \
--db-user-password=123456789 \
--db-hostname="127.0.0.1" \
--webconsole-password=123456789 \
--hostname=username.LOCAL \
--mdm-hostname=username.LOCAL

Aby uzyskać pełną listę dostępnych parametrów (wydrukować komunikat pomocy), użyj polecenia:

--help

Dziennik instalatora

Dziennik instalatora może okazać się przydatny przy rozwiązywaniu problemów. Jest on przechowywany wraz z plikami dziennika.

Po ukończeniu instalacji sprawdź, czy narzędzie Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi działa prawidłowo, otwierając w przeglądarce internetowej łącze https://nazwa-hosta-mdm:port-rejestracji (np. https://eramdm:9980). Jeśli instalacja przebiegła prawidłowo, wyświetlony zostanie następujący komunikat:

mdm_check

Przy użyciu tego adresu URL można również sprawdzić dostępność serwera narzędzia Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi w Internecie (jeśli zastosowano taką konfigurację), przechodząc pod ten adres na urządzeniu mobilnym. Jeśli strona okaże się niedostępna, należy sprawdzić ustawienia zapory oraz inne elementy konfiguracji infrastruktury sieciowej.