Narzędzie Mirror Tool — system Windows

Czy jesteś użytkownikiem systemu Linux?

Narzędzie Mirror Tool jest potrzebne w przypadku aktualizacji silnika detekcji. Jeśli komputery klienckie nie mają połączenia z Internetem, a trzeba na nich zainstalować aktualizacje silnika detekcji, przy użyciu narzędzia Mirror Tool można pobrać pliki aktualizacji z serwerów aktualizacji firmy ESET, aby przechowywać je lokalnie.

note

Uwaga

Narzędzie Mirror Tool pobiera tylko aktualizacje silnika detekcji i innych modułów programu. Nie pobiera aktualizacji komponentów programu ani danych systemu ESET LiveGrid®. Tworzy też pełne repozytorium offline. Można też zaktualizować poszczególne produkty.

Wymagania wstępne

important

WAŻNE

Narzędzie Mirror Tool nie obsługuje systemu Windows XP ani Windows Server 2003.

Należy udostępnić folder docelowy przy użyciu usługi Samba/Windows lub HTTP/FTP — zależnie od tego, jak mają zostać udostępnione aktualizacje.

Potrzebny jest prawidłowy plik licencji offline zawierający nazwę i hasło użytkownika. Podczas generowania pliku licencji należy pamiętać o zaznaczeniu pola wyboru Uwzględniaj nazwę użytkownika i hasło. Należy również wprowadzić nazwę licencji. Plik licencji offline jest wymagany do aktywacji narzędzia Mirror Tool i wygenerowania kopii dystrybucyjnej aktualizacji.

create_offline_license_file

Przed uruchomieniem narzędzia Mirror Tool konieczne jest zainstalowanie następujących pakietów:

Pakiet dystrybucyjny Visual C++ dla Visual Studio 2010

Pakiet dystrybucyjny Visual C++ 2015 x86

Jak korzystać z narzędzia Mirror Tool

1.Pobierz narzędzie Mirror Tool ze strony pobierania firmy ESET (w sekcji z instalatorami autonomicznymi).

2.Rozpakuj pobrane archiwum.

3.Otwórz wiersz polecenia i przejdź do folderu zawierającego plik MirrorTool.exe.

4.Uruchom poniższe polecenie, aby wyświetlić wszystkie parametry dostępne dla narzędzia Mirror Tool:

MirrorTool.exe --help

mirror_tool_help

 

Parametr

Opis

--updateServer

W przypadku jego użycia należy też określić adres URL serwera aktualizacji.

--offlineLicenseFilename

Należy określić ścieżkę do pliku licencji offline (zgodnie z powyższymi informacjami).

--languageFilterForRepository

Można też podać kody języków — na przykład w przypadku języka francuskiego wpisz fr_FR. Pozostałe kody języków znajdują się w poniższej tabeli. Aby wybrać więcej języków, oddziel je spacją. Na przykład: en_US zh_TW de_DE

--productFilterForRepository

Można określić ciąg, który będzie stanowić filtr pobierania narzędzia Mirror Tool. Narzędzie Mirror Tool będzie pobierać tylko te pliki, w których nazwie występuje ten ciąg. Aby wybrać więcej produktów, należy dodać więcej argumentów, na przykład: --productFilterForRepository Antivirus Security

Narzędzie Mirror Tool pobierze wszystkie wybrane języki dla każdego wybranego produktu.

--downloadLegacyForRepository

Nie wymaga argumentu. Ten parametr pozwala dołączyć starsze pakiety do pliku do pobrania. Jeśli go nie użyjesz, starsze pakiety nie zostaną pobrane. Aby sprawdzić, które produkty są starsze, z menu Instalacja oprogramowania Zadanie klienta wybierz kolejno Ustawienia > Pakiet do zainstalowania > Wybierz pakiet > Starsza wersja.

Nowe parametry w narzędziu Mirror Tool dystrybuowanym z ESMC 7.2

--mirrorOnlyLevelUpdates

Nie wymaga argumentu. Po skonfigurowaniu pobierane będą tylko aktualizacje poziomowe (nanoaktualizacje nie zostaną pobrane). Więcej informacji o typach aktualizacji można przeczytać w naszym artykule bazy wiedzy.

--mirrorFileFormat

warning

Ostrzeżenie

Ten parametr jest przeznaczony tylko dla zaawansowanych użytkowników!

Przed użyciem parametru --mirrorFileFormat upewnij się, że środowisko nie zawiera zarówno starszych (6.5 i starszych), jak i nowszych (6.6. i nowszych) wersji produktów zabezpieczających firmy ESET. Nieprawidłowe użycie tego parametru może spowodować nieprawidłowe aktualizacje produktów zabezpieczających firmy ESET.

Można określić, jaki typ plików aktualizacji zostanie pobrany. Możliwe wartości (z uwzględnieniem wielkości liter):

dat — użyj tej wartości, jeśli środowisko jest dostępne tylko w produkcie zabezpieczającym ESET w wersji 6.5 lub starszej.

dll — użyj tej wartości, jeśli środowisko jest dostępne tylko w produkcie zabezpieczającym ESET w wersji 6.6 lub starszej.

Parametr jest ignorowany podczas tworzenia kopii dystrybucyjnych starszych produktów (ep4 , ep5).

note

Uwaga

Wszystkie filtry uwzględniają wielkość liter.

Kod języka

Język

Kod języka

Język

Kod języka

Język

en_US

Angielski

et_EE

Estoński

pl_PL

Polski

hu_HU

Węgierski

fi_FI

Fiński

pt_BR

Portugalski

ar_EG

Arabski

fr_FR

Francuski

ro_RO

Rumuński

bg_BG

Bułgarski

fr_CA

Francuski (Kanada)

ru_RU

Rosyjski

zh_CN

Chiński uproszczony

hr_HR

Chorwacki

sk_SK

Słowacki

zh_TW

Chiński tradycyjny

id_ID

Indonezyjski

sl_SI

Słoweński

cs_CZ

Czeski

it_IT

Włoski

sr_RS

Serbski

da_DK

Duński

kk_KZ

Kazachski

sv_SE

Szwedzki

de_DE

Niemiecki

ko_KR

Koreański

th_TH

Tajlandzki

el_GR

Grecki

lt_LT

Litewski

tr_TR

Turecki

es_CL

Hiszpański (Chile)

nl_NL

Holenderski

uk_UA

Ukraiński

es_ES

Hiszpański

nb_NO

Norweski

vi_VN

Wietnamski

important

WAŻNE

Struktura folderów tworzona przez narzędzie Mirror Tool różni się od struktury tworzonej w kopii dystrybucyjnej oprogramowania Endpoint. W każdym folderze znajdują się pliki aktualizacji dla grupy produktów. W ustawieniach aktualizacji produktu za pomocą kopii dystrybucyjnej należy podać pełną ścieżkę do prawidłowego folderu.

Na przykład w celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania ESMC 7.2 z kopii dystrybucyjnej jako Serwer aktualizacji (zgodnie z lokalizacją serwera głównego HTTP) należy ustawić:

http://your_server_address/mirror/eset_upd/era6

Aby utworzyć kopię dystrybucyjną, należy uruchomić narzędzie Mirror Tool, podając co najmniej trzy wymagane parametry. Oto przykład:

MirrorTool.exe --mirrorType regular ^

--intermediateUpdateDirectory c:\temp\mirrorTemp ^

--offlineLicenseFilename c:\temp\offline.lf ^

--outputDirectory c:\temp\mirror

Poniżej znajduje się przykład bardziej zaawansowanej konfiguracji repozytorium offline z wybranymi produktami i językami oraz z włączonym pobieraniem starszych plików:

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^

--intermediateRepositoryDirectory c:\temp\repoTemp ^

--outputRepositoryDirectory c:\temp\repository ^

--languageFilterForRepository sk_SK fr_FR de_DE ^

--productFilterForRepository Antivirus Security ^

--downloadLegacyForRepository 

Narzędzie Mirror Tool i ustawienia aktualizacji

Aby zautomatyzować pobieranie aktualizacji modułów, można utworzyć harmonogram uruchamiania narzędzia Mirror Tool. Aby to zrobić, otwórz konsolę internetową i wybierz kolejno opcje Zadania klienta > System operacyjny > Uruchom polecenie. Wybierz opcję Wiersz polecenia do uruchomienia (w tym ścieżkę do narzędzia MirrorTool.exe) i odpowiedni element wyzwalający (na przykład CRON co godzinę 0 0 * * * ? *). Można też użyć harmonogramu zadań systemu Windows lub narzędzia Cron w systemie Linux.

Aby skonfigurować aktualizacje na komputerach klienckich, utwórz nową politykę i skonfiguruj serwer aktualizacji, aby wskazywał adres kopii dystrybucyjnej lub folder udostępniony.

important

WAŻNE

Jeśli używasz serwera kopii dystrybucyjnych HTTPS, musisz zaimportować jego certyfikat do zaufanego magazynu głównego na komputerze klienckim. Zobacz Instalowanie zaufanego certyfikatu głównego w systemie Windows.

note

Uwaga

Zapoznaj się z tym artykułem z bazy wiedzy, aby skonfigurować tworzenie łańcucha przy użyciu narzędzia Mirror Tool (konieczne jest skonfigurowanie narzędzia Mirror Tool w taki sposób, aby pobierało aktualizacje z innego narzędzia Mirror Tool).