Szczegółowa instrukcja instalacji serwera ESMC w systemie Linux

W tej procedurze instalacji przedstawimy szczegółową symulację instalacji serwera ESMC i konsoli internetowej ESMC. Przeprowadzimy symulację instalacji z użyciem bazy danych MySQL.

Przed instalacją

1.Sprawdź, czy serwer bazy danych istnieje w sieci i jest możliwy dostęp do niego na serwerze lokalnym/zdalnym. Jeśli serwer bazy danych nie jest zainstalowany, zainstaluj i skonfiguruj nowy.

2.Pobierz autonomiczne komponenty ESMC dla systemu Linux (Agent, Serwer, Konsola internetowa). Odpowiednie pliki instalacyjne znajdują się w kategorii Instalatory autonomiczne ESMC w witrynie firmy ESET.

Procedura instalacji

note

Uwaga

Do ukończenia instalacji wymagana jest możliwość użycia polecenia sudo lub uprawnień root.

Aby zainstalować serwer ESMC w systemie SUSE Linux Enterprise Server (SLES), zapoznaj się z instrukcjami z naszego artykułu w bazie wiedzy.

1.Zainstaluj wymagane pakiety serwera ESMC.

2.Skonfiguruj połączenie z serwerem MySQL zgodnie z tematem dotyczącym konfiguracji programu MySQL.

3.Zweryfikuj konfigurację sterownika MySQL ODBC (zobacz również temat Instalacja i konfiguracja sterownika ODBC):

4.Dostosuj parametry instalacji i uruchom instalację serwera ESMC. Więcej informacji można znaleźć w części Instalacja serwera — system Linux.

5.Zainstaluj wymagane pakiety Java i Tomcat oraz konsolę internetową ESMC zgodnie z tematem Instalacja konsoli internetowej ESMC. W przypadku problemów z połączeniem HTTPS z konsolą internetową ESMC zapoznaj się z artykułem dotyczącym konfiguracji połączenia HTTPS/SSL.

7.Zainstaluj agenta ESET Management na komputerze serwera.