Procedura instalacji

important

WAŻNE

Instrukcje dotyczące uaktualniania istniejącej instalacji programu ESMC zawiera sekcja Procedury uaktualniania.

Przewodnik po instalacji zawiera informacje o wielu sposobach instalowania programu ESET Security Management Center i jest przeznaczonych głównie dla klientów korporacyjnych. Informacje o instalowaniu programu ESET Security Management Center na platformie Windows na potrzeby zarządzania maksymalnie 250 produktami punktów końcowych ESET dla systemu Windows zawiera przewodnik dla małych i średnich firm.

Instalatory programu ESET Security Management Center są dostępne w sekcji pobierania programu ESET Security Management Center na stronie internetowej firmy ESET. Dostępne są w różnych formatach dostosowanych do różnych metod instalacji. Domyślnie wybrana jest karta instalacji kompleksowej. Aby pobrać urządzenie wirtualne lub instalator autonomiczny, kliknij odpowiednią kartę. Do pobrania dostępne są następujące pliki:

Pakiet instalatora kompleksowego ESMC dla systemu Windows w postaci archiwum zip.

Obraz ISO zawierający wszystkie instalatory programu ESET Security Management Center (oprócz urządzeń wirtualnych ESMC).

Urządzenia wirtualne (pliki OVA). Wdrożenie urządzenia wirtualnego ESMC jest zalecane w przypadku użytkowników, którzy chcą, aby program ESET Security Management Center działał w środowisku zwirtualizowanym, albo preferują prostą instalację. Szczegółowe instrukcje zawiera Instrukcja wdrażania urządzenia wirtualnego ESMC.

Pojedyncze instalatory komponentów — dla platformy Windows i Linux.

Dodatkowe metody instalacji:

Instalowanie na platformie Microsoft Azure

Szczegółowa instrukcja instalacji w systemie Linux

important

WAŻNE

Po zakończeniu instalacji nie należy zmieniać nazwy komputera serwera ESMC. Więcej informacji zawiera sekcja Zmienianie adresu IP lub nazwy hosta serwera ESMC.


Omówienie metod instalacji

note

Uwaga

Patrz również Rozmiar sprzętu i infrastruktury.

Poniższa tabela pozwala zdecydować, którą instalację programu ESET Security Management Center odpowiednią dla używanego środowiska:

Na przykład: W przypadku korzystania z programu ESMC w chmurze nie należy używać wolnego połączenia z Internetem.
Na przykład: instalator kompleksowy należy wybrać, gdy klientem jest mała lub średnia firma.

Metoda instalacji

 

Typ klienta

 

Migracja

 

Środowisko instalacji programu ESMC instalacja

 

Połączenie internetowe

Mała i średnia firma

Przedsiębiorstwo

Tak

Nie

Brak serwera

Dedykowany serwer

Współużytkowany serwer

Platforma wirtualizacji

Serwer w chmurze

Brak

Dobre

Złe

Instalator kompleksowy w systemie
Windows Server

 

 

 

Instalator kompleksowy w systemie
Windows Desktop

 

 

 

 

 

 

Urządzenie wirtualne

 

 

 

 

 

 

Maszyna wirtualna na platformie Microsoft Azure

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponent — Linux

 

 

 

 

Komponent — Windows