Baza danych

Należy określić serwer i łącznik bazy danych, które mają być używane podczas instalowania serwera ESMC. Można użyć istniejącego serwera bazy danych uruchomionego w środowisku, jednak musi on spełniać wymienione niżej wymagania.

note

Uwaga

Instalator kompleksowy programu ESMC 7.W wersji 2Instalator kompleksowy domyślnie instaluje produkt Microsoft SQL Server Express 2019. Jeśli używasz starszej wersji systemu Windows (Server 2012 lub SBS 2011), domyślnie zainstalowany zostanie produktMicrosoft SQL Server Express 2014.

Obsługiwane serwery baz danych i łączniki bazy danych

Program ESET Security Management Center obsługuje dwa typy serwerów baz danych: Microsoft SQL Server i MySQL.

warning

Ostrzeżenie

MariaDB nie jest obsługiwana przez ESET Security Management Center! MariaDB to domyślna baza danych w większości obecnych środowisk systemu Linux, która jest instalowana po wybraniu instalacji programu MySQL.

Obsługiwane serwery bazy danych

Obsługiwane wersje bazy danych

Obsługiwane łączniki bazy danych

Microsoft SQL Server

Edycje Express i inne niż Express

2012, 2014, 2016, 2017, 2019

 

Serwer SQL

Klient macierzysty serwera SQL10.0

Sterownik ODBC dla serwera SQL 11, 13, 17

MySQL

5.6

5.7

8.0

Wersje sterowników MySQLODBC:

5.1, 5.2

5.3.0-5.3.10

8.0.16, 8.0.17

warning

Ostrzeżenie

Następujące wersje sterowników MySQL ODBC nie są obsługiwane:

5.3.11 i późniejsze 5.3.x

8.0.0-8.0.15

8.0.18 i późniejsze

Wymagania sprzętowe dotyczące serwera bazy danych

Zobacz instrukcje dotyczące sprzętu i dostosowywania rozmiarów.

Zalecenia dotyczące wydajności

W celu uzyskania najwyższej wydajności zalecamy korzystanie z najnowszej obsługiwanej wersji programu Microsoft SQL Server jako bazy danych programu ESET Security Management Center. Program ESET Security Management Center jest wprawdzie zgodny z programem MySQL, jednak korzystanie z programu MySQL może negatywnie wpływać na wydajność systemu podczas pracy ze znacznymi ilościami danych związanych z panelami kontrolnymi, wykryciami i klientami. Ten sam sprzęt z programem Microsoft SQL Server jest w stanie obsługiwać znacznie większą liczbę klientów niż w przypadku MySQL.

Można zdecydować, czy zainstalować serwer bazy danych SQL na:

Tym samym urządzeniu co serwer ESMC

oTym samym serwerze, ale osobnym dysku

Dedykowanym serwerze do instalacji serwera bazy danych SQL.

 

Zalecamy korzystanie z dedykowanych serwerów baz danych SQL z zastrzeżonymi zasobami w przypadku zarządzania więcej niż 10 000 klientów.

Baza danych

Klient SMB

Klient korporacyjny

Ograniczenie liczby klientów

System Windows

Linux

MS SQL Express

(opcjonalnie)

5.000

 

MS SQL Server

Brak

 

MySQL

10 000

Informacje dodatkowe

Instalator kompleksowy programu ESMC 7.W wersji 2Instalator kompleksowy domyślnie instaluje produkt Microsoft SQL Server Express 2019. Jeśli używasz starszej wersji systemu Windows (Server 2012 lub SBS 2011), domyślnie zainstalowany zostanie produktMicrosoft SQL Server Express 2014.

Program Microsoft SQL Server Express ma limit rozmiaru wynoszący 10 GB dla każdej relacyjnej bazy danych. Nie zalecamy używania programu Microsoft SQL Server Express w środowiskach firmowych lub dużych sieciach.

Zalecamy, aby nie instalować programu SQL Server na kontrolerze domeny (np. w przypadku korzystania z systemu Windows SBS/Essentials). Zalecamy zainstalowanie programu ESET Security Management Center na innym serwerze lub niezaznaczanie komponentu SQL Server Express podczas instalacji (wymaga to uruchomienia bazy danych ESMC na istniejącym serwerze SQL lub MySQL).

Jeśli ma być używane dedykowane konto użytkownika bazy danych z dostępem tylko do bazy danych ESMC, przed rozpoczęciem instalacji należy utworzyć konto użytkownika o określonych uprawnieniach. Więcej informacji zawiera sekcja Dedykowane konto użytkownika bazy danych. Ponadto musi zostać utworzona pusta baza danych na potrzeby programu ESET Security Management Center.

Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi instalowania i konfigurowania programu MySQL for Windows i MySQL for Linux na potrzeby prawidłowego współdziałania z programem ESET Security Management Center.

Program MS SQL Server dla systemu Linux nie jest obsługiwany. Można jednak połączyć serwer ESMC w systemie Linux z programem MS SQL Server w systemie Windows.

W przypadku instalacji serwerów ESMC i MS SQL Server na osobnych komputerach można włączyć zaszyfrowane połączenie z bazą danych.

Serwer ESMC nie używa zintegrowanej funkcji tworzenia kopii zapasowych. Zdecydowanie zalecamy utworzenie kopii zapasowej bazy danych serwera w celu uniknięcia utraty danych.

Klastrowa konfiguracja bazy danych w środowiskach z systemem Windows jest obsługiwana tylko w przypadku programu MS SQL Server (nie MySQL).