Baza danych

Należy określić serwer i łącznik bazy danych, które mają być używane podczas instalowania serwera ESMC. W systemie Windows program Microsoft SQL Server Express 2019 jest instalowany domyślnie i jest częścią instalatora kompleksowego. Można użyć istniejącego programu Microsoft SQL Server uruchomionego w środowisku, jednak musi on spełniać wymienione niżej wymagania.

Obsługiwane serwery bazy danych

Program ESET Security Management Center obsługuje dwa typy serwerów baz danych:

Microsoft SQL Server (w tym edycje Express i inne niż Express) 2012, 2014, 2016, 2017, 2019.

MySQL 5.6, 5.7, 8.0.

warning

Ostrzeżenie

MariaDB to domyślna baza danych w większości obecnych środowisk systemu Linux, która jest instalowana po wybraniu instalacji programu MySQL.

MariaDB nie jest obsługiwana w programie ESET Security Management Center!

Obsługiwane łączniki bazy danych

Serwer SQL SQL Server, klient macierzysty SQL Server w wersji 10.0, sterownik ODBC SQL Server w wersjach 11, 13, 17.

MySQL: sterownik ODBC 5.1, 5.2, 5.3 (do 5.3.10), 8.0.16, 8.0.17.

warning

Ostrzeżenie

Sterowniki ODBC MySQL w wersjach 5.3.11 i nowszych oraz 8.0.0–8.0.15 i 8.0.18 i nowszych nie są obsługiwane.

Wymagania sprzętowe dotyczące serwera bazy danych

Zobacz instrukcje dotyczące sprzętu i dostosowywania rozmiarów.

Zalecenia dotyczące wydajności

W celu uzyskania najwyższej wydajności zalecamy korzystanie z najnowszej obsługiwanej wersji programu Microsoft SQL Server jako bazy danych programu ESET Security Management Center. Program ESET Security Management Center jest wprawdzie zgodny z programem MySQL, jednak korzystanie z programu MySQL może negatywnie wpływać na wydajność systemu podczas pracy ze znacznymi ilościami danych związanych z panelami kontrolnymi, wykryciami i klientami. Ten sam sprzęt z programem Microsoft SQL Server jest w stanie obsługiwać znacznie większą liczbę klientów niż w przypadku MySQL.

Można zdecydować, czy zainstalować serwer bazy danych SQL na:

Tym samym urządzeniu co serwer ESMC

oTym samym serwerze, ale osobnym dysku

Dedykowanym serwerze do instalacji serwera bazy danych SQL.

 

Zalecamy korzystanie z dedykowanych serwerów baz danych SQL z zastrzeżonymi zasobami w przypadku zarządzania więcej niż 10 000 klientów.

Baza danych

Klient SMB

Klient korporacyjny

Ograniczenie liczby klientów

System Windows

Linux

MS SQL Express

(opcjonalnie)

5.000

 

MS SQL Server

Brak

 

MySQL

10 000

Informacje dodatkowe

Instalator kompleksowy programu ESMC 7.2 [****] obejmuje oprogramowanie Microsoft SQL Server Express 2019.

Program Microsoft SQL Server Express ma limit rozmiaru wynoszący 10 GB dla każdej relacyjnej bazy danych. Nie zalecamy używania programu Microsoft SQL Server Express w środowiskach firmowych lub dużych sieciach.

Zalecamy, aby nie instalować programu SQL Server na kontrolerze domeny (np. w przypadku korzystania z systemu Windows SBS/Essentials). Zalecamy zainstalowanie programu ESET Security Management Center na innym serwerze lub niezaznaczanie komponentu SQL Server Express podczas instalacji (wymaga to uruchomienia bazy danych ESMC na istniejącym serwerze SQL lub MySQL).

Jeśli ma być używane dedykowane konto użytkownika bazy danych z dostępem tylko do bazy danych ESMC, przed rozpoczęciem instalacji należy utworzyć konto użytkownika o określonych uprawnieniach. Więcej informacji zawiera sekcja Dedykowane konto użytkownika bazy danych. Ponadto musi zostać utworzona pusta baza danych na potrzeby programu ESET Security Management Center.

Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi instalowania i konfigurowania programu MySQL for Windows i MySQL for Linux na potrzeby prawidłowego współdziałania z programem ESET Security Management Center.

Program MS SQL Server dla systemu Linux nie jest obsługiwany. Można jednak połączyć serwer ESMC w systemie Linux z programem MS SQL Server w systemie Windows.

W przypadku instalacji serwerów ESMC i MS SQL Server na osobnych komputerach można włączyć zaszyfrowane połączenie z bazą danych.

Serwer ESMC nie używa zintegrowanej funkcji tworzenia kopii zapasowych. Zdecydowanie zalecamy utworzenie kopii zapasowej bazy danych serwera w celu uniknięcia utraty danych.

Klastrowa konfiguracja bazy danych w środowiskach z systemem Windows jest obsługiwana tylko w przypadku programu MS SQL Server (nie MySQL).